Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.10.2017 - 09:34  //  aktualizácia: 19.10.2017 - 09:34  //  zobrazené: 597

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2017 so začiatkom o 16.30  hod. v zasadačke MsÚ


Program:

1. Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2015 – XI. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. marca 2015
2. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2018
3. Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2016
4. Gabriela Fellingerová, ul. U Tatry 1485, Příbor, Česká republika – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5. Marta Pargáčová – ESELEM, Horná 2069/15, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
6. MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
7. V&V Stav s.r.o., Budovateľská 32, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
8. Arpád Horváth, Dózsova 1618/57, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre Arpáda Horvátha, Dózsova 1618/57, 927 05 Šaľa – Veča
10. Návrh na spoluprácu s Tenisovým klubom, so sídlom P. Pázmaňa 26, Šaľa

 

 

Ing. Tibor Baran
predseda komisie


Zapísala:                                                                            
Anita Petkovová