Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.07.2019 - 13:58  //  aktualizácia: 08.07.2019 - 13:59  //  zobrazené: 377

Elektronický dotazník

Vážení občania,

 

chceli by sme vás touto cestou požiadať o vyplnenie elektronického dotazníka do 29. Júla 2019 zameraného na prieskum potrieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb v Nitrianskom kraji. Dotazník pomôže Nitrianskemu samosprávnemu kraju pri dopracovaní Koncepcie rozvoja sociálnych služieb, najmä správne sa rozhodnúť, na ktoré služby je potrebné sa viac zamerať.

Tento dotazník je určený pre všetkých obyvateľov Nitrianskeho kraja. Tých, ktorí sociálne služby už dnes využívajú, alebo ich táto oblasť zaujíma. Dotazník je anonymný a výsledky po ich spracovaní budú zverejnené na webovej stránke kraja. Za Váš úprimný názor, čas a ochotu Vám vopred ďakujeme.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQDDqFuwtNfhFT6UK11yFEMDTU0YiMblYWs6FAQS6JHRj2uQ/viewform

 

 

Mestský úrad Šaľa, Referát sociálnych vecí