Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 06.09.2017 - 09:41  //  aktualizácia: 19.10.2017 - 09:40  //  zobrazené: 1240

Dotácia na podporu rozvoja soc. služieb 2017 -polohovacie postele


 

Názov Projektu

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

Nákup materiálno technického vybavenia – polohovateľné postele a matrace

Financovaný z

z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Druh dotácie:

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb nákup materiálno technického vybavenia, §3 ods. 1 písm. e)

Ukončenie realizácie projektu

najneskôr do 12/2017

Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená na:

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3060462&l=sk

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 123/2017 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy: 7271/2017-M_ORF

 (ev. č. prijímateľa 644/2017 zo dňa 11.8.2017)

Výška poskytnutej dotácie

9000 EUR (max. 90 % celkových nákladov)

Celková hodnota projektu

14250  EUR

Miesto

Domov dôchodcov Šaľa, Ul. Nešporova 1010/19, 927 01 Šaľa

Obsah projektu:

Nákup materiálno-technického vybavenia domova dôchodcov vo forme nových 15 ks elektrických polohovateľných postelí s príslušenstvom (posteľ, rošt, antidekubitný matrac, inkontinenčná podložka, vzpriamovacia hrazda s hrazdičkou a diaľkový ovládač so zámkom tlačidiel) - Elektricky polohovateľná posteľ s príslušenstvom pre poskytovanie profesionálnej ošetrovateľskej starostlivosti. Elektrické polohovacie lôžko s možnosťou polohovať opierku chrbta a hlavu, dolné končatiny, sklon celého lôžka a celkovú výšku lôžka od zeme. Poloha trendelenburg + antitrendelenburg.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom je vytvoriť prostredie zvyšujúce štandard ubytovania a úroveň poskytovania služieb pre klientov domova dôchodcov. Elektricky polohovateľné postele sú zvlášť vhodné pre seniorov a to nielen kvôli pohodlnému ovládaniu a ľahšiemu vstávaniu a líhaniu, ale  aj pre prípad choroby, kde rošt uľahčuje prácu ošetrujúcej osobe. Antidekubitné matrace, ktoré sa vyznačujú výbornými ortopedickými vlastnosťami, umožňujú dokonalé kopírovanie tela, oporu svalov a chrbtice a obmedzujú vznik preležanín.

Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na rok 2017 z dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb.

 

Dodávateľ vybratý na základe verejného obstarávania:

 

SLOVCARE s.r.o., Sladovnícka 5/2554, 917 01 Trnava

Kúpna zmluva 616/2017: http://sala.sk/data/esam/ico/f10361-1.pdf