Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.02.2020 - 13:16  //  aktualizácia: 03.02.2020 - 13:16  //  zobrazené: 822

Dodávateľ, názov informačného systému a ročné náklady v € s DPH na prevádzku informačného systému používaného mestom Šaľa na vedenie registratúry

číslo: I5/2020

Požadované informácie:

 

  1. Dodávateľ, názov informačného systému a ročné náklady v € s DPH na prevádzku informačného systému používaného mestom Šaľa na vedenie registratúry
  2. Dodávateľ, názov informačného systému a ročné náklady v € s DPH na prevádzku informačného systému používaného mestom Šaľa na plnenie povinností mesta plynúcich zo zákona č. 305/2013 o e-govermente (prijímanie a posielanie písomností cez ústredný portál verejnej správy slovensko.sk, elektronická podateľňa a pod.)
  3. Dodávateľ, názov informačného systému a ročné náklady v € s DPH na prevádzku informačného systému používaného mestom Šaľa na evidenciu obyvateľstva
  4. Dodávateľ, názov informačného systému a ročné náklady v € s DPH na prevádzku informačného systému používaného mestom Šaľa na vedenie účtovníctva
  5. Dodávateľ, názov informačného systému a ročné náklady v € s DPH na prevádzku informačného systému používaného mestom Šaľa na správu miestnych daní.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Dodávateľ: DATALAN, a. s.

Názov informačného systému: MEMPHIS

  1. Dodávateľ: DATALAN, a. s.

Názov informačného systému: MEMPHIS / je vytvorené prepojenie/

  1. Dodávateľ: DATALAN, a. s.

Názov informačného systému: KORWIN

  1. Dodávateľ: DATALAN, a. s.

Názov informačného systému: KORWIN

  1. Dodávateľ: DATALAN, a. s.

Názov informačného systému: KORWIN

Ročné náklady vo výške 19 411,20 € s DPH sú spolu za kompletný balík všetkých modulov, ktoré obsahuje informačný systém KORWIN a  Registratúra MEMPHIS od firmy DATALAN,  a. s..  Ročné náklady nie sú členené podľa samostatných modulov (body
1 – 5), nakoľko u nás máme obstaraný komplet informačný systém KORWIN v  jednej sume za všetky existujúce moduly v spomínanom informačnom systéme.