Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 09.09.2019 - 13:38  //  aktualizácia: 09.09.2019 - 13:47  //  zobrazené: 332

Do dopravno-sociologického prieskumu sa zapojili i šalianske školy

Dopravno-sociologický prieskum pre potreby Územného generelu dopravy v Šali prebieha už od mája. Vďaka nemu je možné zistiť a zmapovať dopravné potreby, možnosti a zvyky občanov mesta. Prieskum je anonymný a Šaľania sa do prieskumu mohli zapojiť prostredníctvom anketových lístkov. Tie sú ešte stále prístupné na webovej stránke mesta a dokonca aj na Mestskom úrade v Šali. Vďaka nim, ste si napríklad mohli skrátiť i čakaciu dobu pri vybavovaní úradných záležitostí. Anketový dotazník vyplnil i primátor Šale Jozef Belický, poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali, či zamestnanci mestského úradu a ďalších organizácií.

V týchto dňoch sa do dopravno-sociologického prieskumu zapojili i šalianske základné školy. Riaditeľom jednotlivých škôl bol vysvetlený celý význam tohto prieskumu. Prieskum obsahuje otázky týkajúce sa získania informácií, ako sa obyvatelia pohybujú počas celého priemerného pracovného dňa a aký je cieľ každej cesty. V prvý školský týždeň dostali žiaci na základných šalianskych školách dotazník, ktorý ich rodičia môžu doma následne vyplniť. Do dotazníka sa uvádza presný počet ľudí žijúcich v domácnosti, aj malých detí do 6 rokov. Dotazníky, žiaci následne opäť odovzdajú svojim pani učiteľkám. Veríme, že sa nám od detí vráti čo najviac vyplnených dotazníkov, veď predsa aj takýmto spôsobom spoločne rozvíjame naše mesto.

S údajmi bude pracovať Mestský úrad v Šali spolu so spracovateľom Katedrou dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na uvedených emailových adresách: hanesova@sala.sk, kdos@stuba.sk.

Prečítajte si článok s ďalšími informáciami o dopravno-sociologickom prieskume aj tu:

https://sala.sk/clanok/aj-vdaka-vam-mozeme-zvysit-kvalitu-zivota-v-meste

 

(DH)