Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 07.01.2020 - 11:21  //  aktualizácia: 07.01.2020 - 11:22  //  zobrazené: 501

Do Afriky zo Šale pôjde vďaka mladým koledníkom takmer 1 500 eur

Takmer 1 500 eur poputuje na rozvoj projektov v Afrike zo Šale. Postarali sa o to mladí koledníci Dobrej noviny. Vyzbierali ich počas vlaňajšieho vianočného koledovania v meste. Zavítali nielen do kostola, do domovu seniorov, ale aj viacerých rodín. Do akcie, počas ktorej ohlasujú radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista, spievajú, vinšujú a zbierajú finančné prostriedky na realizáciu projektov pomoci ľuďom v núdzi v afrických krajinách, sa v Šali zapájajú už 20 rokov. Celkovo projekt funguje na celoslovenskej úrovni o päť rokov viac. 

,,Koledníci ďakujú za finančné príspevky, ktoré ste venovali na rozvoj projektov v Afrike. Vyzbieralo sa 1459, 20 eur," uvádza sa v aktuálnych oznamoch šalianskej farnosti. Celkovo v meste koledovalo takmer dve desiatky detí a mladých. Viedla ich skupina animátorov pod vedením Dominiky Bujdákovej. ,,Téma 25. ročníka koledníckej zbierky Dobrá Novina znie Buďme požehnan(í)m. Obzvlášť v tomto jubilejnom ročníku si uvedomujeme koľko požehnania priniesla Dobrá Novina nielen pre ľudí v afrických krajinách, ale koľko požehnania prináša aj nám samotným koledníkom a rodinám, ku ktorým prichádzame," hovorí Dominika. 

,,Dobrá novina umožňuje vzdelávanie detí aj dospelých ľudí, podporuje starostlivosť o vodné zdroje, pomáha deťom s telesným postihnutím a podieľa sa na celkovom zlepšení a skvalitnení života mnohých ľudí v Etiópii, Keni, Južnom Sudáne, Rwande, Ugande, Tanzánii a Kamerune. Počas koledovania sa budujú vzťahy a priateľstvá v našich detských spoločenstvách a v neposlednom rade prinášame Božie požehnania do rodín, do ktorých prichádzame. Zároveň si uvedomujeme, že my sami potrebujeme a prosíme o požehnanie od Pána pre nás, ľudí okolo nás a pre celé dielo Dobrej Noviny," dodala mladá animátorka Dominika. 

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1260 mestách a obciach na celom Slovensku. 

Text: eRko Šaľa

Snímky: Mária Bujdáková