Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:52  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:52  //  zobrazené: 538

Dňa 12.12.2016 som na adresu msp@sala.sk v desiatich emailoch oznámil takmer tridsať priestupkov (nesprávne parkovanie) z rovnakej adresy, ako z tej, z ktorej posielam túto žiadosť

číslo: I16/2017

Požadované informácie citujeme:

 

Dňa 12.12.2016 som na adresu msp@sala.sk v desiatich emailoch oznámil takmer tridsať priestupkov (nesprávne parkovanie) z rovnakej adresy, ako z tej, z ktorej posielam túto žiadosť. Keďže toto porušovanie predpisov je podľa môjho názoru spôsobené nečinnosťou Mestskej polície Šaľa, presnejšie jej náčelníka, ktorý je za nekonanie MsP zodpovedný,
v niekoľkých z emailov som zároveň podal sťažnosť proti nečinnosti Mestskej polície Šaľa
a jej náčelníka, ktorý je o tomto nekonaní informovaný a napriek tomu ho ignoruje. V zmysle zákona o sťažnostiach má byť taká sťažnosť zaregistrovaná a vybavená v zákonnej lehote.
V prípade, ak neobsahuje všetky náležitosti vyžadované zákonom, je orgán verejnej moci ktorý sťažnosť prijal povinný vyzvať podávateľa sťažnosti na ich doplnenie.


Vo veci mojich podnetov, ktoré opisujem v prvom odseku žiadam o sprístupnenie nasledujúcich informácií:

 

 1. pomenovanie, ktoré z oznámení boli zaevidované ako priestupky

   

 2. pomenovanie, ktoré z oznámení boli zaevidované ako sťažnosti a sprístupnenie evidenčných čísel, pod ktorými boli zaevidované v evidencii sťažností

   

 3. Pre každý z ohlásených priestupkov (prosím označiť evidenčným číslom vozidla, ktoré obsahoval podnet) informácie o tom, ako bol vybavený (či bol priestupok zistený a ak áno, či bol vybavený pokutou, upozornením, alebo nijako).“

   

   

  Sprístupnené informácie:

   

 4. Z celkového počtu 25 zaslaných podnetov bolo ako priestupok zaevidovaných
  24 podnetov. K jednému podnetu sa nenašla žiadna fotodokumentácia, preto nebol zaevidovaný ako priestupok.

   

 5. Z oznámenízaslaných elektronickou poštou Mestskej polícii Šaľa dňa 12. 12. 2016 
  bolo 24 riešených ako priestupok v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a nie podľa zákona o sťažnostiach.  Jedno  vozidlo, na základe oznámenia,  nebolo možné  identifikovať.  

   

   

  Rozhodnutie o čiastočnom nevyhovení  v bode č. 3

   

Prílohy

rozhodnutie k 16

(pdf - 793.23 kB)