Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 03.10.2016 - 11:30  //  aktualizácia: 03.10.2016 - 13:10  //  zobrazené: 1121

Deti sa naučili, ako predísť kyberšikanovaniu

KYBERŠIKANOVANIE

Kyberšikanovanie  je jednou z foriem šikanovania, ktorej v dnešnej dobe prepadajú väčšinou mladí ľudia a svojimi útokmi (mnohokrát nevedome) spôsobujú iným utrpenie s vážnymi následkami. 

Do nášho mesta Šaľa zavítali režisér, scenárista a producent Miro Drobný (eSlovensko) a rapperka  Allessia  Capparelli, ktorí priblížili kyberšikanovanie a podelili sa s nami so svojimi skúsenosťami. Viac ako tisíc mladých ľudí malo možnosť zistiť, čo všetko spadá pod pojem kyberšikanovanie, aké môžu byť následky, ako sa pred ním chrániť a kde vyhľadať pomoc.

V duchu „Robme svet lepším“ sa niesli posledné vyslovené myšlienky. Uznanie či sebavedomie si predsa dokážeme získať priateľským spôsobom, podaním ruky, úsmevom ...

Nonstop bezplatná telefonická  pomoc na čísle:  116111

Ďalšie informácie: http://www.eslovensko.sk/start.htm http://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/   http://pomoc.sk/

Edukačné podujatie zrealizované v spolupráci eSlovensko, Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Šaľa, Mesto Šaľa – Spoločný školský úrad Šaľa

PaedDr. Žaneta Gužíková

Spoločnosť pre predškolskú výchovu

región Šaľa

 

PRAVDIVÝ PRÍBEH RAPERKY ALESS O JEJ ŠIKANOVANÍ 

Miro Drobný z eSlovensko  so svojou dramaturgiou edukačného podujatia  opäť zaujal. Na zosilnenie posolstva si prizval  mladú talentovanú  speváčku ALESS. V Dome kultúry v Šali dňa 27.septembra  spolu upútali pozornosť tých, o ktorých sa hovorí, že ich nič nezaujíma. Skupinu detí vo veku od 10 do 17 rokov v počte vyše 1000 fascinovali multimediálnym podujatím, ktoré bolo zamerané na šikanovanie  a jej modernejšiu formu  kyberšikanovanie.

Základné školy a stredné školy v Šali mali to šťastie, tvorcovia prišli za nimi. Podujatie bolo realizované v troch častiach a v každej z nich bola úplne plná kinosála detí zo základných  a stredných škôl.

Po úspešnom projekte Kyberšikanovanie.sk sa tvorcom projektu podarilo obsahovú myšlienku -  odsúdiť šikanovanie  v akejkoľvek podobe výborne vyjadriť novým projektom - vlastným príbehom ALESS, jej textami piesní a hudbou. Rapová hudba oslovila a príbeh viacerých rozplakal. Podujatie nesplnilo len kognitívnu ale aj edukatívnu, emocionálnu, motivačnú a morálnu funkciu. Prítomní pedagógovia, ktorí vzorovo zvládli organizáciu a správanie detí v kinosále   sa vyjadrovali pochvalne o zvolenej forme. Veď nakoniec všetci vieme, že hudba vie robiť zázraky. Minimálne sa na školách v Šali zvýši vnímavosť voči šikanovaniu a kyberšikanovaniu, budú ich vedieť lepšie dešifrovať  a tiež si budú uvedomovať viac dôsledky svojho správania.

Projekt je spracovaný modernými zážitkovými metódami, ktoré deti oslovia o čom svedčí aj fakt, že deti neodchádzali znudené a znechutené, ako sme to boli videli pri niektorých výchovných koncertoch ale práve naopak, takmer všetky sa dožadovali podpisu od ALESS. Znamená to tiež, že sa stala ich vzorom, ktorá im prerozprávala svoj príbeh, získala si ich srdcia. K obsahu boli výborne kladené provokatívne, doplňujúce, sugestívne otázky Mira Drobného, ktoré stimulovali asociácie detí na danú tému. Ku kvalite podujatia prispelo aj Drobného prerozprávanie príbehu o šikanovaní s dôrazom na uvedomovanie si jeho dôsledkov aj v neskoršom veku.

V priebehu podujatia odzneli vydarené skladby s textami od ALESS Iné hodnoty, Všetko čo potrebuješ máš, Vyrastať v dnešnej dobe, Narodená pre výhru. Naozaj je prekvapujúce, že mladučká ALESS píše vyzreté texty na tému hodnôt, ktoré majú silnú výpovednú hodnotu.  Niekomu sa môže zdať, ako by moralizovala. Ona však hovorí o tom, čo prežila a radí rovesníkom, aby sa poučili z jej príbehu  a čo by mali robiť aby boli šťastní. Robí to prirodzene pomáha si hudbou, rapom a naopak hudba pomáha jej. Na počudovanie mladí takto zvolenou formou prijímajú kritiku aj rady a ešte ju aj obdivujú. A to je veľký úspech pre všetkých, ktorí sa na podujatí podieľali.

Verím, že podujatie pozitívne ovplyvnilo postoje detí a že tie, ktoré niekoho šikanovali už to robiť nebudú, že tie, ktoré boli šikanované nebudú mať strach a zdôveria sa dospelému a tiež, že tie deti, ktoré boli svedkami šikanovania už nebudú mlčať a pomôžu. Škoda, že nemáme čarovný prútik, ktorý by pomohol aby sa tento vydarený projekt dostal ku každému žiakovi, študentovi, učiteľovi a vychovávateľovi. Takto by mala vyzerať efektívna edukácia. 

Všetkých aktérov prišiel na záver povzbudiť a oceniť aj sám primátor mesta Šale Mgr. Jozef Belický, ktorý pozná význam dobrého projektu, nakoľko on sám často prednášal.

 

PhDr. Nataša Slavíková