Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 23.07.2018 - 08:08  //  aktualizácia: 23.07.2018 - 08:09  //  zobrazené: 1799

Deti aj dospelí v pohybe - 2018

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU

NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

Názov projektu

Deti aj dospelí v pohybe - 2018

Číslo zmluvy

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 350/2018 (721/2018/OVaK)  naše číslo 358/2018 na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny, podpísaná 28.6.2018

Program

ÚNSK – dotácie na podporu športu

Financovaný z

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2018

Schválená dotácia

1700 EUR

Celkové náklady na projekt podľa žiadosti

2698 EUR

Očakávania a význam

  • podpora organizovania športových podujatí na území NSK pre deti aj dospelých
  • Podpora pohybových aktivít detí a zvyšovanie záujmu detí o šport
  • Vytvoriť imidž sviatku Dňa detí ako dňa plného pohybu a radosti
  • udržiavanie tradície medzinárodného futbalového turnaja v meste Šaľa pre športovanie neprofesionálnych hráčov futbalu
  • podpora športových a pohybových aktivít obyvateľstva

Obsah projektu

V Šali počas roka organizuje naše mesto množstvo športových podujatí. Pre najmenšie deti je však najväčším lákadlom množstvo zábavných činností spojených s pohybom, tancom a športovými súťažami práve pri príležitosti športového dňa detí.

 

Športový deň detí- Tento sviatok patrí deťom a ich radosti, preto im ho máme záujem spríjemniť a motivovať ich k rôznym pohybovým aktivitám. Kedysi deti trávili viac času spolu pri rôznych spoločenských hrách a práve športovým dňom im to chceme znovu pripomenúť. Toto podujatie si získalo svojich priaznivcom a má svoju tradíciu. Pri pohybe a čase strávenom spolu so svojimi rovesníkmi aspoň na chvíľu odložia mobily, tablety či počítačové hry. Športový deň detí bude založený najmä na rôznych aktivitách spojených s pohybom, kolektívnymi hrami, súťažami a predovšetkým množstvom zábavy. Aby sa do pohybových aktivít mohlo zapojiť čo najviac detí naraz, akcia bude prebiehať formou viacerých stanovíšť. Zapojiť sa môžu všetky deti, ktoré na akciu prídu, či už z mesta, alebo jeho okolia.

Našim cieľom je, aby deti prežili svoj sviatok v príjemnej atmosfére plnej zábavy ,pohybu a zážitkov najlepšie aj v spoločnosti svojich rodičov, súrodencov a priateľov. Ich odmenou budú hlavne zážitky, noví kamaráti a rozhýbané telo. Celá akcia sa uskutoční v priestoroch mestskej centrálnej zóny, samozrejme v závislosti od počasia. Predmetom výdavkov z dotácie bude nákup športového vybavenia resp. športových potrieb pre realizáciu tohto podujatia a prípravu nových stanovíšť pre pohybové aktivity napr. soft bowling – tučniaky, nafukovací skákací hrad malý, lano na preťahovanie, penové loptičky, štafetové kolíky, hra na triafanie, koberček, kto doskočí ďalej, guľôčkový minigolf, elastický pás, veslársky trenažér, tunel stonožka, penové plechovky.

Okrem hádzanej je mesto Šaľa aktívne aj vo futbale. Okrem futbalových klubov si radi zahrajú aj dospelí, ktorí sú za normálnych okolností zamestnaní nie v oblasti športu. Preto sa svoje miesto v Šali udržiava aj  medzinárodný futbalový turnaj, ktorého 21. ročník sa bude konať v roku 2018 aj s pomenovaním Memoriál Ľubomíra Hučka. Ide o turnaj, ktorý nadväzuje na tradíciu futbalového turnaja o  pohár náčelníka  Mestskej polície v Šali. V roku 2016 však nečakane tesne pred konaním turnaja zomrel jeden z jeho organizátorov, na ktorého počesť turnaj ponesie názov Memoriál Ľubomíra Hučka. Forma turnaja bude nezmenená. Je to jednodňový turnaj 6-8 družstiev, ktorý sa koná v Mestskej športovej hale a každoročne sa môže pýšiť aj s medzinárodnou účasťou (Maďarsko, Poľsko, Česká republika). Regionálny význam podujatia potvrdzuje zastúpenie slovenských družstiev: Mesto Šaľa, MsP Šaľa, ORPZ Šaľa, OOPZ Šaľa, a ďalší podľa toho ako prijmú pozvanie zúčastniť sa na turnaji. V rámci výdavkov z dotácie plánujeme zakúpiť ceny a poháre pre účastníkov turnaja, ubytovanie pre zahraničných účastníkov.

 

Prílohy

Plagát

(jpg - 2.06 MB)