Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 03.04.2014 - 09:08  //  aktualizácia: 03.04.2014 - 09:11  //  zobrazené: 4102

Deň učiteľov 2014

„Učitelia sú tí, čo používajú samých seba ako mosty, po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov. Potom, ak im umožnia prejsť, radostne sa uvoľnia a povzbudzujú ich znovu, aby stavali svoje vlastné mosty“. (neznámy autor)

Deň učiteľov sa oslavuje na počesť výročia narodenia Jana Amosa Komenského, nazývaného aj Učiteľ národov. Mesto Šaľa v spolupráci s obcami  okresu  uskutočnilo  celookresné oslavy pri tejto príležitosti 26. marca 2014 v Kongresovej sále Mestského úradu za prítomnosti primátora mesta, starostov obcí, členov komisie školstva, riaditeľov škôl a školských zariadení i pozvaných hostí.  Ocenených bolo 29 pedagogických zamestnancov z mestských materských, základných a stredných škôl a 18 pedagogických zamestnancov z obcí okresu. Primátor a starostovia im odovzdali  ďakovný list s pamätnou medailou za doterajšie dosiahnuté výsledky pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. Od výsledkov  práce pedagógov značne závisí aj stav vzdelanosti mladej generácie, pretože vzdelanie je najmúdrejšou investíciou a hodnotou, ktorá sa nestráca vekom.  Mladí práve ich zásluhou dostávajú do svojej výbavy základné kompetencie a poznatky, na ktorých sa rozvíja ich osobný a profesionálny život. V mene všetkých ocenených učiteľov poďakovala Mgr. Eva Kutaková organizátorom slávnostného podujatia. Podujatie moderovala Ing. Sedliačiková,      v kultúrnom programe vystúpila speváčka Katalin Vanko a huslista Sebastian Jaroš  s klavírnym doprovodom učiteliek ZUŠ v Šali Julianny Tegenovej  a Márii Malíkovej. Súčasťou podujatia bola slávnostná recepcia.


1.

Mgr.

Helena  

Kisteleki

ZŠ   Bernolákova

Šaľa

2.

Mgr.

Janka

Jurigová

ZŠ   J. Hollého

Šaľa

3.

Mgr.

Mariana

Takáčová

ZŠ   J. Hollého

Šaľa

4.

Mgr.

Gabriela

Demeterová

ZŠ   s MŠ J. Murgaša

Šaľa

5.

Mgr.  

Branislav

Okruhlica

ZŠ   s MŠ J. Murgaša

Šaľa

6.

Mgr.

Patrik

Braník

ZŠ   s MŠ J. Murgaša

Šaľa

7.

Mgr.  

Dušana

Kováčová

ZŠ J. C . Hronského

Šaľa

8.

Mgr.

Zuzana

Kovácsová

ZŠ   J. C . Hronského

Šaľa

9.

Mgr.  

Katarína  

Gáborová

ZŠ   Ľ. Štúra

Šaľa

10.

Mgr.

Erika

Heráková-Novotná

ZŠ   Ľ. Štúra

Šaľa

11.  

Mgr.  

Estera

Páldyová

ZŠ   s MŠ s VJM Pázmánya

Šaľa

12.  

Mgr.

Valéria

Sudorová

ZUŠ

Šaľa

13.  

Bc.

Nora

Valentínová

ZUŠ

Šaľa

14.  

Mgr.

Gabriela  

Jankechová

CVČ

Šaľa

15.  

PaedDr.

Nadežda

Kilárová

Spojená   škola, Krátka 11

Šaľa

16.  

 

Timea

Lelovicsová

MŠ   Budovateľská

Šaľa

17.  

 

Adriana  

Emberová

MŠ   Družstevná

Šaľa

18.  

 

Irena  

Vargová

MŠ   Hollého

Šaľa

19.  

 

Renáta  

Kurucová

MŠ   Hollého

Šaľa

20.  

 

Ingrid

Swietyová

MŠ   pri ZŠ J. Murgaša

Šaľa

21.  

 

Beata  

Sobotová

MŠ   8. mája

Šaľa

22.  

 

Dagmar  

Jarábková

MŠ   8. mája

Šaľa

23.  

 

Nóra

Radičová

MŠ   Okružná

Šaľa

24.  

 

Lucia  

Petrová

MŠ   P. J. Šafárika

Šaľa

25.  

Mgr.

Zuzana  

Verešová

Gymnázium   J. Fándlyho

Šaľa

26.  

Mgr.

Helena  

Palková

Gymnázium   J. Fándlyho

Šaľa

27.  

Mgr.  

Iveta

Hajduová

Spojená   škola, OZ SPŠ

Šaľa

28.  

Mgr.

František

Fiala

Spojená   škola, OZ Obch. akad.

Šaľa

29.  

 

Štefan

Hrnčár

Spojená   škola, OZ SOŠ

Šaľa

30.  

Mgr.  

Martina

Červeňanská

ZŠ   Močenok

 

31.  

Mgr.

Daniel

Čiernik

ZŠ   Močenok

 

32.  

 

Ľubomíra  

Prváková

MŠ   Močenok

 

33.  

Ing.

Mária  

Gálová

ZŠ   Tešedíkovo

 

34.  

Mgr.

Beáta

Ziliziová

ZŠ   Tešedíkovo

 

35.  

Mgr.

Eva  

Kutaková

ZŠ   Tešedíkovo

 

36.  

Mgr.

Zuzana

Mészárosová

ZŠ   s VJM Tešedíkovo

 

37.  

Mgr.

Terézia

Schefferová

ZŠ   s VJM Žihárec

 

38.  

Mgr.

Eva  

Németh

ZŠ   s VJM Žihárec

 

39.  

Ing.

Diana

Baloghová

ZŠ   s VJM Diakovce

 

40.  

Mgr.  

Gabriela

Šubová

ZŠ   s MŠ Hájske

 

41.  

Mgr.

Elena  

Zmetáková

ZŠ s MŠ Horná Kráľová

 

42.  

 

Eva  

Sýkorová

MŠ   pri ZŠ  Horná Kráľová

 

43.  

Mgr.

Zuzana

Lipnická

ZŠ   s MŠ Vlčany

 

44.  

Mgr.

Terézia

Lámalová

ZŠ  s MŠ Trnovec nad Váhom

 

45.  

 

Oľga

Ladičová

ZŠ  s MŠ Trnovec nad Váhom

 

46.  

Ing.

Angelika

Rajjová

ZŠ   Á. Pongrácza s VJM  Neded

 

47.  

Mgr.

Gyula

Fördős

ZŠ   Á. Pongrácza s VJM  Neded