Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 27.05.2015 - 08:48  //  aktualizácia: 30.09.2015 - 08:31  //  zobrazené: 331

Deň matiek v šalianskych kluboch seniorov

Máj je mesiacom lásky a zároveň aj mesiacom, kedy špeciálne myslíme na naše mamy. Druhá májová nedeľa je totiž ich sviatkom.

Na mamy nezabúda ani mesto Šaľa. Primátor Jozef Belický v rámci osláv Dňa matiek navštívil takmer všetky denné centrá seniorov – v centre č. 1 na Hornej ulici sa mamám poďakovala viceprimátorka Danica Lehocká – vrátane Klubu nevidiacich a slabozrakých a Denného centra zdravotne postihnutých občanov. Dámskej časti centier venoval kvety a všetkým ženám – matkám vyslovil poďakovanie za ich lásku, obetavosť, poprial im pevné zdravie, radosť z detí a aby si na ne každý spomenul nielen v jeden na to kalendárom určený deň, ale počas celého roka.

Naše aktívne seniorky si v rámci osláv pripravili pestrý kultúrny program s hudbou, tancom, doplnený aj o vystúpenia detí z materských a základných škôl mesta Šaľa.

Primátor Šale navštívil aj osadu Kilíč a mestskú časť Hetméň, kde rovnako s príležitosti Dňa matiek obdaroval tamojšie obyvateľky kvetom a deťom k blížiacemu sa sviatku MDD priniesol čokoládu.

Lea Tóthová
Fotografie: archív MsÚ Šaľa