Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.08.2021 - 15:13  //  aktualizácia: 23.08.2021 - 15:13  //  zobrazené: 328

Dalibor Sajdák a Valéria Sajdáková - Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správny orgán

 

Mesto Šaľa

Číslo spisu

3597/2021

Dátum podania

11.08.2021

Žiadateľ, adresa

Dalibor Sajdák a Valéria Sajdáková

Predmet konania

výrub drevín

Popis konania v zmysle platnej legislatívy

  •  

oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

  •  
  •  

Dotknuté územie a katastrálne územie

ul. Jesenského

Dôvod podania

strom je v zlom zdravotnom stave a narúša statiku objektu

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

27.08.2021