Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 14.08.2019 - 11:05  //  aktualizácia: 15.08.2019 - 11:51  //  zobrazené: 4614

Problematická terasa

Pravdepodobne ste si aj vy všimli novú terasu na ulici P. Pázmáňa. Toto drevené dielo má jeden podstatný problém. Je to "čierna stavba".

Mesto Šaľa prenajalo pozemok spoločnosti sídliacej na Komenského ulici v Šali. Jej konateľ pri podaní žiadosti o nájom časti pozemku ( 80 metrov štvorcových) potvrdil podľa zákresu v mape, že ho potrebuje na stavebné konanie. Súčasne však prezentoval, že na ostatnej časti budú herné prvky,  žiadna stavba. Nájomnú zmluvu o prenájom pozemku konateľ spoločnosti uzavrel s Mestom Šaľa na štyri roky, pričom ročne mestu zaplatí 1600 eur. Zmluva o nájme je účinná.

Prednostke mestského úradu som adresoval otázky týkajúce sa uvedenej stavby. Odpovede z úradu mi potvrdili to, čo si ľudia v okolitých činžiakoch šuškali od začiatku. „Spoločnosť, ktorá si pozemok prenajala však nepodala žiadosť o stavebné povolenie na stavebný úrad a začala svojvoľne na prenajatom pozemku, ale aj na ostatnej časti pozemku realizovať výstavbu“, uvádza MsÚ v odpovedi.

Stavebný úrad v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vykonal 17.júla 2019 štátny stavebný dohľad. V ten istý deň odoslal výzvu na zastavenie prác. Stavebník ju podľa MsÚ prevzal osobne.

Vzhľadom k tomu, že stavebník skôr zintenzívnil stavebné práce, následne stavebný úrad vydal dňa 1.augusta 2019 rozhodnutie o zastavení všetkých stavebných prác“, uvádza v stanovisku MsÚ. Aj toto rozhodnutie si zhotoviteľ prevzal osobne.

Nájomcovi bola zo strany úradu odoslaná výzva na odstránenie stavby z pozemku, ktorý nie je predmetom nájmu a na odstránenie pevných častí terasy z prenajatého pozemku. Účel stavby bol totiž špecifikovaný v článku III zmluvy o prenájme: „prevádzkovanie letnej terasy vybudovanej na vlastné náklady z rozoberateľnej dlažby za podmienok dojednaných v tejto zmluve.“  Celú zmluvu o prenájme pozemku si môžete pozrieť tu: https://sala.sk/data/esam/ico/f12172-1.pdf .

Podľa Margity Pekárovej, vedúcej Oddelenia správy majetku a zariadení mesta na MsÚ v Šali, plynie nájomcovi od 9.augusta 10 dňová lehota na vypratanie. Ak sa tak neudeje, nasledovať bude odstúpenie od nájomnej zmluvy a súdna žaloba na vypratanie pozemku.

O stanovisko som požiadal aj konateľa spoločnosti. Otázky som mu odoslal v pondelok, 12.augusta 2019 na mailovú adresu z vizitky, ktorú mi dal osobne. Do 48 hodín som žiadnu odpoveď nedostal.

Miroslav Demín