Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 10.02.2019 - 14:10  //  aktualizácia: 10.02.2019 - 14:24  //  zobrazené: 1057

Zoznam členov komisií zriadených MsZ

Na prvom tohtoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali mali poslanci na programe aj voľbu členov komisií. Komisie sú zriaďované ako poradné, iniciatívne ale i kontrolné orgány. V oblastiach, pre ktoré boli zriadené, vypracovávajú stanoviská a iniciatívne návrhy k najdôležitejším rozhodnutiam mestského zastupiteľstva. Komisiu tvorí zväčša 11 členov. Spravidla 4 poslanci a 7 neposlancov. V niektorých komisiách je ale pomer poslancov a neposlancov jemne odlišný. Predstavujeme vám zloženie členov komisií, ktorých poslanci schválili na zasadnutí mestského zastupiteľstva 7.februára 2019.  Zvukový záznam z rokovania nájdete tu: https://sala.sk/data/msz_sound/msz_2019_02_07/HerSie/HerSieHtml5.html). Rokovania komisií sú verejné, máte preto právo sa na zasadnutí zúčastniť a požiadať o slovo. Termíny rokovaní sú uverejňované na webovej stránke mesta www.sala.sk. V tomto volebnom období bude pracovať sedem stálych komisií. Priášame zoznam ich členov.

Komisia školstva

Predsedom komisie je Marián Krištof. Členmi sú poslanci MsZ Miloš Rehák, Marek Molnár, Dominika Jarošová, Slavomír Kališ.  Z radov odbornej verejnosti boli do komisie zvolení Jarmila Husáriková, Michal Malárik, Dagmar Mészárosová, Helena Psotová, Vladimír TakáčNora Valentínová.

Komisia ekonomická

Predsedom je Tibor Baran, z radov poslancov sú v komisii Peter Andráši, Marián KrištofRóbert Tölgyesi. Z radov verejnosti boli do komisie zvolení Klaudia Antáleková, František Botka, Roland Grédi, Noémi KubíkováElza Melegová.

Komisia mládeže a športu

Predsedom komisie je Peter Szalay. Z poslancov mestského zastupiteľstva boli do komisie zvolení Tomáš Mészáros, Ivan KováčSlavomír Kališ. Z neposlancov boli do tejto komisie zvolení Jana Majdlenová, Igor Bleho, Jozef Holota, Ladislav Mitošinka, Karol Molnár, Patrik Ščasný a Ladislav Jaroš.

Komisia územného plánovania a dopravy

Predsedom komisie je Róbert Andráši. Členmi sú poslanci Ivan Kováč, Tomáš Mészáros, Peter SzalayPeter Andráši. Komisiu dopĺňajú neposlanci Marián Antal, Andrea Belzárová, Viktor Becker, Kristián Szekeres, Vladimír Vicena, Simeon Vincze.

Komisia kultúry a cestovného ruchu

Predsedom komisie je Peter Hlavatý. Z poslancov boli do tejto komisii zvolení Peter Jaroš, Marek Molnár, Mária Farkašová, Gabriela Lacková. Z neposlancov boli zvolení Peter Buday, Miroslav Demín, Alena Demková, Milica Kováčová Karlubíková, Anikó SárkayiováMiroslav Schindler.

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Predsedom komisie je Peter Gomboš. Ďalšími poslancami v komisii sú Róbert Andráši, Peter Jaroš, Gabriela Lacková a Miloš Rehák. Členmi komisie sú aj neposlanci Gabriela Brániková, Radovan Földvári, Ladislav Medveczký, Peter Süss, Marián ŠperkaPetronela Vižďáková.

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

Predsedom tejto komisie je Jozef Grell. Z radov poslancov boli zvolené Peter Gomboš, Dominika JarošováDanica Lehocká. Z radov verejnosti boli do komisie schválili Silvia Brunová, Ľubor Gáll, Ildikó Jarošová, Irina Kostová, Silvia Straňáková, Renáta ZelezníkováMargaréta Zozuľáková.

Spracoval Miro Demín