Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 04.10.2018 - 08:09  //  aktualizácia: 04.10.2018 - 08:12  //  zobrazené: 691

Čipovanie psov je povinné

Ak ste majiteľom psa, nezabudnite na svoju povinnosť, ktorú definuje zákon – zabezpečiť trvalé označenie psa/psov transpondérom a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských  zvierat.

„Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19  ods. 9 zákona  v prechodnom období najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na  trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá,“ píše sa v zákone.

Čipom môže označiť psa len súkromný veterinárny lekár, za čo si môže účtovať najviac 10 eur. Ak svoju povinnosť nesplníte, môžete dostať pokutu do výšky 50 eur.

V prílohe nájdete úplne znenie oznámenia o povinnostiach vlastníkov psov ohľadom trvalého označenia psov.

 

Prílohy