Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 14.02.2008 - 07:49  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:36  //  zobrazené: 2297

Či Stavebný úrad v Šali viedol v priebehu rokov 2006 a 2007 správne konanie

číslo: I01/2008

Požadované informácie:

či Stavebný úrad v Šali viedol v priebehu rokov 2006 a 2007 správne konanie podľa § 106 ods. 1 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) proti právnickej osobe Akzent Media spol. s r.o., Stromová 4, 831 01  Bratislava.

Sprístupnenie informácie:

Proti spoločnosti Akzent Media spol. s r.o., Stromová 4, 831 01  Bratislava bolo podľa § 106 ods. 1 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. vedené jedno správne konanie, a to v roku 2007. V tomto konaní nebola uložená finančná pokuta iba pokarhanie.

Žiadateľ: JUDr. Helena Spišiaková