Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:49  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:51  //  zobrazené: 415

Či sa v podmienkach Mestského/Miestneho úradu niekedy v čase od 01.01.2010 že vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu v mestskej spoločnosti s podielom ...

číslo: I13/2017

Požadované informácie:

 

-  či sa v podmienkach Mestského/Miestneho úradu niekedy v čase od 01.01.2010
      overovalo dodržiavanie § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
       vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
že vedúci zamestnanec,
      ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu v mestskej spoločnosti s podielom
      samosprávy nad 67 % (ďalej aj ako „dotknutá osoba“), nesmie podnikať alebo
      vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo
      dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,  

- koľkokrát od 01.01.2010 Mestský/Miestny úrad, resp. Komisia na ochranu
      verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, overoval/a
       dodržiavanie § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
       záujme v znení neskorších predpisov,
že vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva
       funkciu štatutárneho orgánu v mestskej spoločnosti s podielom samosprávy nad 67
       %, nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich,
       kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
       podnikateľskú činnosť,

-    koľko vedúcich zamestnancov, ktorí vykonávali funkciu štatutárneho orgánu v mestskej
      spoločnosti s podielom samosprávy nad 67 % v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 552/2003
      Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, v čase
      od 01.01.2010 oznámilo do 30 dní odo dňa ich ustanovenia na miesto vedúceho
      zamestnanca skončenie
inej zárobkovej činnosti, podnikania alebo členstva v riadiacich,
      kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú
      podnikateľskú činnosť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov,

-   či Mestský/Miestny úrad, resp. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
      verejných funkcionárov, vyžadoval/a v čase od 01.01.2010 od dotknutých osôb,[1] aby
      dodržiavanie zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
      neskorších predpisov (resp. predmetného ustanovenia zákona) deklarovali čestným
      prehlásením,

koľko dotknutých osôb deklarovalo od 01.01.2010 vyššie vymedzeným čestným
      prehlásením
, že dodržiavajú zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
      v znení neskorších predpisov (resp. predmetného ustanovenia zákona),

- koľkokrát hlavný/miestny kontrolór uskutočnil v čase od 01.01.2010 kontrolu
     dodržiavania zákona č. 552/2003 Zb. o výkone prác vo verejnom záujme v znení
     neskorších predpisov, spolu s informáciou, kedy sa tak stalo a kde je možné správu
     z kontroly dohľadať (resp. kde je zverejnená).

 

Rozhodnutie, ktorým sa žiadosti nevyhovuje.

 

 

 

Prílohy

rozhodnutie k 13

(pdf - 1.14 MB)