Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.10.2017 - 12:11  //  aktualizácia: 06.10.2017 - 12:13  //  zobrazené: 1695

Či je možné opravoviť parkovisko pri Lucii, keď naprší, stojí tam voda a nedá sa tam parkovať.

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2017

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 21. 09. 2017,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. Opýtal sa, či sa bude opravovať parkovisko pri Lucii, keď naprší, stojí tam voda a nedá sa tam parkovať.

  2. Opýtal sa, či sa bude tento rok opravovať chodník na Lúčnej ulici.

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Pod zrekonštruovaným parkoviskom bola vytvorená dostatočná drenážna vrstva, ktorá v prípade dlhodobého daždivého počasia zvládne odvodniť plochu parkoviska. Problémom je, že na plochu parkoviska sú vyvedené odvody dažďových odtokov zo striech okolitých prevádzok, ktoré niekoľkonásobne prevyšujú plochu parkoviska. Tento problém bude riešený v súčinnosti s majiteľmi prevádzok, ohľadom napojenia odtokov na dažďovú kanalizáciu.

  2. V tomto roku boli vykonané kompletné rekonštrukcie chodníkov na uliciach Nivy, Orechová, Horná a 8. mája. Výška schváleného finančného rozpočtu bola v tomto roku vyčerpaná, no Vaša požiadavka bude zaradená prioritne do roku 2018. Lokality opráv sú tiež značne podmienené aj mierou ich využitia.