Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.02.2017 - 10:03  //  aktualizácia: 10.02.2017 - 10:03  //  zobrazené: 1882

Či chodník na ul. Komenského vo Veči pred niektorými domami zanikol legálne

predkladateľ: Ing. Vladimír Vicena

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 26. januára 2017

 

 

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 01. 2017,
ste písomne podali interpeláciu v znení:

 

Či chodník na ul. Komenského vo Veči pred niektorými domami zanikol legálne, alebo sa jedná o jednostranný úkon zo strany majiteľov pozemkov, domov.

Pred uvedenými domami je chodník prerušený a namiesto chodníka je na mieste vysadená zeleň (foto). 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

Na ul. Komenského sa nachádzajú dva druhy postranných chodníkov. Po pravej strane v smere ku kotolni sa nachádza štandardný betónový chodník s povrchom z liateho asfaltu.
Po ľavej strane tento chodník končí pri bývalej základnej škole a je nahradený betónovými kockami v šírke jedného metra. Tieto typy chodníkov sa na území mesta nachádzajú a plnia úlohu tzv. krížnych prechodových chodníkov, no sú plnohodnotné, čo sa týka využitia. Tento chodník bol pred niektorými rodinnými domami v minulosti prerušený a na jeho mieste boli umiestnené – nasadené prekážky, ktoré funkciu chodníka znemožnili. Povolenie k zrušeniu chodníka podľa dostupných informácií nebolo mestom Šaľa nikdy vydané.

 

S pozdravom

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností