Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.12.2017 - 10:43  //  aktualizácia: 15.12.2017 - 10:43  //  zobrazené: 2063

Či by bolo možné osadiť pevné zábrany pri budove COV vedľa pošty...

predkladateľ: Ing. Vladimír Vicena

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 30. novembra 2017


V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2017,
ste predniesli interpeláciu v znení:

Či by bolo možné osadiť pevné zábrany pri budove COV vedľa pošty, kde sa dobrovoľníci už viackrát snažili o to, aby autá nejazdili po trávnikoch a osadili sa tam nejaké drevené kolíky a urobilo sa to, aby tam vyrástla tráva a teraz je ten priestor zase pošliapaný autami.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

V tejto lokalite budú vykonané ďalšie úpravy terénu osadením pevných zábran, aby sa zamedzilo prejazdom motorových vozidiel po verejnej zeleni. Termín realizácie bude v rámci možností, najneskôr však ukončením zimnej údržby, t.j. 15. 03. 2018.


S pozdravom


  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali


Vypracoval:
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností