Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.05.2012 - 12:37  //  aktualizácia: 07.05.2012 - 12:38  //  zobrazené: 2080

Či bolo mesto Šaľa žalované podľa § 9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

číslo: I21/2012

Požadované informácie: či bolo mesto Šaľa žalované podľa § 9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Sprístupnené informácie:

Mestu Šaľa nebola doručená žiadna žaloba podľa § 9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí od 01. 07. 2009 do 04. 04. 2012.