Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 28.05.2016 - 11:35  //  aktualizácia: 28.05.2016 - 15:22  //  zobrazené: 1936

Chcete mať na sala.sk vlastnú fotogalériu?

Svoje fotografie môžete publikovať teraz aj na sala.sk. Je to jednoduché.

Na sala.sk sa  stačí  prihlásiť pomocou facebooku alebo klasickou cestou. Prihlásenie nájdete na stránke vpravo hore. Ak ste prihlásený, opäť kliknete vpravo hore na svoje meno. Otvorí sa Vám užívateľský účet, kde si viete nastaviť profilovú fotku a ostatné údaje.

Nájdete si záložku FOTOGALÉRIE. Potom do lišty napíšete názov svojej fotogalérie a kliknete na okienko VYTVORIŤ. Objaví sa Vám lišta s názvom vytvorenej fotogalérie na konci ktorej sú tri ikonky. Palec – slúži na odoslanie a schválenie galérie, potom ikonka na pridávanie fotografií a krížik na vymazanie galérie. Ako ste už isto pochopili, fotografie pridávate druhou – strednou ikonkou. Fotografie môžete pridávať naraz alebo postupne. Akonáhle chcete aby bola fotogaléria publikovaná, musíte ju odoslať na schválenie. Schávlenie je nutné z toho dôvodu, aby sa na stránke mesta neobjavovali fotografie s nevhodným obsahom. Ak bude fotogaléria schválená, už do nej nebudete vedieť pridať žiadnu snímku. Môžete si však vytvoriť ďalšiu fotogalériu. Ako jej majiteľ ju budete môcť kedykoľvek vyzmazať.

K fotogalériám ostatných autorov sa dostanete touto cestou: CHCEM SA ZABAVIŤ - FOTOGALÉRIA MESTA - OBČIANSKE GALÉRIE.

Mgr. Miroslav Demín

foto: autor

Upozornenie!

Používateľ sa zaväzuje vkladať len fotografie, ku ktorým vlastní autorské práva. Je zakázané pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so zákonmi SR, vrátane erotických a pornografických fotografií. Pravidlá pre pridávanie fotografií sa vzťahujú na fotografie vkladané do užívateľských fotogalérií. Ak užívateľ poruší toto pravidlo a na schválenie odošle fotogalériu ktorá tieto pravidlá porušuje, bude mu následne zablokovaný prístup do jeho užívateľského konta pod dobu 1 mesiaca a na trvalo zrušená užívateľská funkcia vytvárať fotogalérie v jeho užívateľskom rozhraní.

Ak chcete pridať na sala.sk INZERÁT ZADARMO, čítajte tu:

http://sala.sk/clanok/na-sala-sk-inzerujete-zadarmo