Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 15.04.2019 - 12:26  //  aktualizácia: 15.04.2019 - 12:30  //  zobrazené: 928

Chcete byť riaditeľom školy? Prihláste sa!

Koncom školského roka  bude v niektorých školách a školských zariadeniach v Šali rušno. Blíži sa totiž koniec funkčného obdobia 7-im riaditeľom. Výberové konanie koncom júna sa bude konať v:                               

ZŠ J. C. Hronského

ZŠ Ľ. Štúra

Centre voľného času

Základnej umeleckej škole

MŠ  Budovateľská

MŠ Hollého.                                                                                                                                                       

Koncom augusta prebehne výberové konanie aj na MŠ Družstevná.

Mesto Šaľa ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení, čakajú v tejto súvislosti mnohé povinnosti. Už prvý májový týždeň bude vyhlásené výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy alebo školského zariadenia.

Záujemcovia o tieto funkcie musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2003 Z. z., musia mať absolvovanú prvú atestáciu, minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti, ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a zdravotnú spôsobilosť.                                                                                                                                                         Ďalšími požiadavkami je komunikatívnosť, organizačné a manažérske schopnosti a prehľad v školskej legislatíve. Práca riaditeľa školy alebo školského zariadenia je náročná a vyžaduje si človeka s plným nasadením. Riaditelia sú tí, ktorí vytvárajú klímu školy a sú zodpovední za atmosféru v škole.

Výberová komisia, ktorou je rada školy alebo školského zariadenia hodnotí koncepciu rozvoja školy, ktorú musí odprezentovať každý uchádzač o túto pozíciu. Dôležitá je vízia riaditeľa, kam chce školu posunúť a aké si stanoví priority. Riaditeľ musí mať odvahu a nadšenie presadiť to, čomu verí, že bude na prospech výchovy a vzdelávania. Na vybudovanie dobrého tímu je dôležitá aj empatia vo vzájomných vzťahoch, motivácia kolektívu k stále lepším výsledkom a radosť pri práci s deťmi alebo žiakmi.

Napriek vysokým nárokom na túto profesiu, veríme, že do výberového konania sa prihlási čo najviac uchádzačov, aby rada školy mohla vybrať toho najschopnejšieho.

         

(SŠÚ v Šali)