Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 30.05.2019 - 14:15  //  aktualizácia: 30.05.2019 - 14:16  //  zobrazené: 1390

Chcela by som sa spýtať na možnosť zavedenia zľavy pre študentov, pedagógov, dôchodcov a ŤZP doprovod v kine DK Šaľa. Zároveň poprosím preveriť predpokladaný dopad na príjmy kina a taktiež preveriť spôsoby uplatnenia zliav na medzinár

predkladateľ: JUDr. Anna Torišková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 16. mája 2019

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 05. 2019,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

„Chcela by som sa spýtať na možnosť zavedenia zľavy pre študentov, pedagógov, dôchodcov a ŤZP doprovod v kine DK Šaľa. Zároveň poprosím preveriť predpokladaný dopad na príjmy kina a taktiež preveriť spôsoby uplatnenia zliav na medzinárodné karty (napr.: ISIC, ITIC, atď.), ktoré sú v iných kinách samozrejmosťou.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Kino aktuálne poskytuje zľavu 50 % zo vstupného pre držiteľov ŤZP preukazu.

V prípade, ak je občan držiteľom ŤZP – S preukazu, tak dostane 50 %-nú zľavu aj doprovod (sprievod).

V prípade držiteľov kariet ISIC a ITIC je možné poskytovať zľavu 1 Euro zo vstupenky.

 

S pozdravom

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Mgr. Adriána Kováčová, referentka MsKS – vedúca kina