Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 13.07.2018 - 08:41  //  aktualizácia: 13.07.2018 - 08:42  //  zobrazené: 1542

Chcel by som sa spýtať, či by sa nedalo doplniť dopravné značenie „Pozor chodci“ od Mostovej ulice až po križovatku Váhovej ulice s ulicou Čsl. armády, nakoľko na tomto úseku nie je chodník.

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 28. júna 2018

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2018,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Chcel by som sa spýtať, či by sa nedalo doplniť dopravné značenie „Pozor chodci“
    od Mostovej ulice až po križovatku Váhovej ulice s ulicou Čsl. armády, nakoľko na tomto úseku nie je chodník.

 

  1. Chcel by som sa spýtať, či by sa nedali osadiť smetné koše na násype na miestach, kde sú osadené lavičky a zabezpečiť aj vývoz odpadu. Veľa ľudí sa na násype bicykluje, prechádza a pri lavičkách je odhodený odpad (väčšinou plastové fľaše). 

 

  1. Chcel by som poprosiť mesto, či by vedelo zabezpečiť výsadbu zelene v Pribinovom parku vo Veči, poprípade doplniť kostrbatý „živý plot“, nakoľko boli odstránené štyri stromy, ktoré už boli vyschnuté a momentálne je toto miesto „prázdne“.“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Vašu požiadavku prekonzultujeme s príslušným dopravným inžinierom a v prípade kladného posúdenia bude navrhované dopravné značenie osadené v čo najkratšom možnom čase. O výsledku Vás bude informovať pracovník referátu dopravy a technických činností.
  2. Osadenie smetných košov na ochrannom vale pri Váhu – násype podlieha režimu schválenia vlastníkom valu, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.
    Mesto Šaľa o možnosti osadenia košov bude s nimi o tejto možnosti rokovať.
  3. Mesto vysadí živý plot v Pribinovom parku vo Veči do konca tohto mesiaca.

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností

Ing. Gabriela Braníková, referát životného prostredia