Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.09.2019 - 10:30  //  aktualizácia: 06.09.2019 - 10:31  //  zobrazené: 1689

Chcel by som požiadať mesto Šaľa o znovu osadenie vytŕčajúcich obrubníkov medzi chodníkom a cestou (Nitrianska ul.) oproti kostolu v mestskej časti Veča.

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 22. augusta 2019

 

 

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 22. 08. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. Chcel by som požiadať mesto Šaľa o znovu osadenie vytŕčajúcich obrubníkov medzi chodníkom a cestou (Nitrianska ul.) oproti kostolu v mestskej časti Veča.

 

  1. Chcel by som požiadať mesto Šaľa o vyčistenie odkvapového žľabu na zastávke autobusovej dopravy v mestskej časti Veča (pri Supermarkete COOP), nakoľko je tento odkvapový žľab znečistený a rastú v ňom rastliny.

 

  1. Chcel by som požiadať mesto Šaľa o vyčistenie chodníka., ktorý sa nachádza pri bytových domoch na ul. Rímskej 1, 3, 5. Je celý zarastený zeleňou medzi dlažbou. 

 

  1. Chcel by som sa spýtať na stav mojich interpelácií, podaných na 4. zasadnutí Mestské zastupiteľstvo v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. mája 2019, ohľadom vytvorenia kolmých parkovacích miest na ul. Nivy, a tak isto vytvorenie kolmých státí na bývalých stojiskách smetných košov pri bytových domoch na ul. Rímskej.

 

  1. Chcem požiadať mesto Šaľa o opravu prepadnutých úsekov na Dózsovej ulici. Táto cesta je na viacerých miestach prepadnutá, prejazd vozidiel spôsobuje otrasy, ktorých dôsledkom sú popraskané domy. Na tento problém upozorňujem dlhodobo.

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Zodpovedný pracovník vykoná obhliadku miesta poškodenia a opravu zaradí do plánu pre tento rok.
  1. Dňa 28. 08. 2019 bol vyčistený odkvapový žľab aj autobusová zastávka v mestskej časti Veča.

 

  1. Dňa 28. 08. 2019 bol vyčistený chodník na ul. Rímskej.

 

  1. Vytvorenie kolmých státí na ul. Nivy bolo po obhliadke dopravného inžiniera spolu s referentom dopravy zamietnuté z dôvodu nevyhovujúcich podmienok pri následnej organizácii dopravy. Zatrávnenie z vegetačných tvárnic, prípadne uloženie dlažby pri smetných košoch na ul. Rímskej z dôvodu rozšírenia kapacity odstavných plôch bolo zaradené do plánu pre rok 2020.

 

  1. Kompletné rekonštrukcie povrchu sú možné len na uliciach, ktoré nevyžadujú výmenu inžinierskych podzemných vedení. Momentálne sa pripravuje materiál, ktorý bude riešiť rekonštrukcie miestnych komunikácií v nasledujúcich rokoch. Tento materiál bude poskytnutý všetkým poslancom a aj do príslušných komisií na vyjadrenie.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Helena Kysučanová, referentka dopravy a technických činností