Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.04.2022 - 09:13  //  aktualizácia: 12.04.2022 - 09:14  //  zobrazené: 523

Chcel by som požiadať mesto, aby zabezpečilo upratanie večianskeho cintorína.

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 24. marca 2022

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 03. 2022,
ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. „Chcel by som požiadať mesto, aby zabezpečilo upratanie večianskeho cintorína.
  2. Chcel by som požiadať mesto, aby sprístupnilo bezbariérový vstup do večianskeho cintorína zo strany artézskej studne (po obnovení chodníka tam zostal schod).“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Dňa 01. 04. 2022 bol cintorín vo Veči vyčistený.
  2. Úprava chodníka bola zaradená do plánu údržby miestnych komunikácií a chodníkov. Presný termín nevieme určiť, no v závislosti od vhodných poveternostných podmienok
    to môže byť v priebehu apríla 2022.

 

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností