Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.10.2019 - 11:13  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 11:14  //  zobrazené: 1379

Chcel by som poprosiť, na ulici Bilickej sú na štyroch miestach v dezolátnom stave chodníky, je to, keď sa ide smerom do mesta na ľavej strane

predkladateľ: Ing. Marián Krištof

Vec

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2019

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 09. 2019,
ste predniesli interpelácie v znení:

 

  1. „Chcel by som poprosiť, na ulici Bilickej sú na štyroch miestach v dezolátnom stave chodníky, je to, keď sa ide smerom do mesta na ľavej strane; chcel by som poprosiť, ak by ešte zostali nejaké finančné prostriedky, keby sa tieto chodníky mohli opraviť, myslím si, že až taká veľká položka to nie je, ja som to dneska pozeral, jedná sa o pár metrov štvorcových,

 

  1. chcel by som poprosiť p. primátor, ak by bolo možné, asi pred štyrmi rokmi som tu o tom hovoril, začnem troška z iného súdku; v tomto meste máme rozvoj športu medzi deťmi a dospelými, myslím si, že v celkom dobrom stave; vyše 300 detí a dospelých hrá futbal, vyše 300 detí a dospelých hrá hádzanú, muži aj ženy, robíme veľmi veľa športových bežeckých podujatí; jednoducho cítim potrebu, aby mesto minimálne jeden popr. dva prístroje – defibrilátory zakúpilo nielen pre športovcov, ale aj pre bezpečnosť ľudí v Šali; navrhujem, ak na to budú finančné prostriedky, aby tieto defibrilátory boli umiestnené na mestskej polícii, kde potom jednotlivé kluby alebo združenia, ktoré budú organizovať športovú činnosť, by si tento defibrilátor mohli požičať; nie je to taká veľká položka, keď by sa kúpili dva, je to do 4 500 Eur; takáto finančná položka by nemusela mesto zaťažiť, nakoniec povedzme si, nechcem byť ironický, na zvieratá v tomto meste ročne dávame oveľa viac ako je hodnota týchto dvoch defibrilátorov.“         

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Vami uvedené poškodenia budú odstránené v priebehu 2 týždňov.
  2. V súčasnosti nemáme rozpočtované finančné prostriedky na nákup týchto prístrojov. V septembri 2019 sme objednali dýchací prístroj na Zimný štadión Šaľa (1 151,90 Eur). V prípade, ak rozpočet na rok 2020 bude obsahovať finančné krytie na nákup defibrilátorov, určite ich vieme zabezpečiť.

 

S pozdravom

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta