Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 08.12.2011 - 13:15  //  aktualizácia: 08.12.2011 - 13:16  //  zobrazené: 2762

Cena za uloženie TKO 48,18 Eur bez DPH/tona je cena len za uloženie, alebo sú v tom zahrnuté aj iné náklady?

číslo: I31/2011

Požadované informácie:

1. Cena za uloženie TKO 48,18 Eur bez DPH/tona je cena len za uloženie, alebo sú v tom zahrnuté aj iné náklady?
2. Či cena za zber a odvoz odpadu 0,03 Eur za 1 tonu je správna?
3. Zber a odvoz odpadu zabezpečuje zazmluvnená spoločnosť alebo organizácia, kde zriaďovateľ je mesto?

Sprístupnené informácie:

Ceny vychádzajú z novej zmluvy na tieto služby (od r. 2009 – 2019), ktorá je výsledkom elektronickej aukcie. 
Cena za uloženie odpadu na skládke podľa zmluvy je 48,18 € + DPH + základný poplatok.
Cena za vývoz jednej tony (vrátane prenájmu nádoby) je 0,03 € + DPH bez ohľadu na veľkosť nádoby a frekvenciu vývozu ako aj bez ohľadu na subjekt, od ktorého sa tento odpad
odváža.
Obe tieto činnosti vykonáva externá spoločnosť SITA Slovensko, a.s. Bratislava, Kukuričná 8, 831 03  Bratislava.