Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.03.2021 - 14:14  //  aktualizácia: 17.03.2021 - 14:14  //  zobrazené: 1161

Celkový ročný výnos z prevádzkovania parkovísk a parkovacích miest (z dočasného parkovania motorového vozidla) na území mesta.

číslo: I2/2021

Požadované informácie citujeme:

 

  1. Celkový ročný výnos z prevádzkovania parkovísk a parkovacích miest (z dočasného parkovania motorového vozidla) na území mesta. Tento údaj žiadam uviesť osobitne za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 (ak je k dispozícii).

 

  1. Celkové ročné bežné výdavky za prevádzkovanie parkovísk, resp. údržbu (správu) parkovacích miest na území mesta. Tento údaj žiadam uviesť osobitne za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 (ak je k dispozícii).

 

  1. Celkové ročné kapitálové výdavky na výstavbu parkovacích domov, parkovísk, parkovacích státí, parkovacích boxov, značenia, prípravu projektovej dokumentácie a pod. Tento údaj žiadam uviesť osobitne za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 (ak je k dispozícii).

 

  1. Aktuálny počet parkovacích miest, na ktorých mesto vyberá poplatky (úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na území mesta). 

 

  1. Má mesto schválenú parkovaciu politiku, resp. parkovacie pravidlá? Na základe akého právneho predpisu mesto vyberá úhradu na parkovanie? Ak takýto predpis existuje, žiadam o jeho zaslanie.
  2. Vyberá mesto poplatky za parkovanie priamo alebo využíva na to iný subjekt? Ak nevyberá mesto poplatky priamo, žiadam o zaslanie zmluvy s dodávateľom tejto služby.
  3. Platia na území mesta nejaké zvýhodnenia pre rezidentov (áno/nie)? Ak áno, aké?
  4. Aké sú sadzby za dočasné parkovanie motorových vozidiel (poplatky za parkovanie), ktoré vyberá mesto? Žiadam zaslať aktuálny sadzobník.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Parkovacie miesta v meste Šaľa - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.

Prílohy

Parkovacie miesta

(pdf - 336.59 kB)