Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 09.06.2009 - 08:14  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:22  //  zobrazené: 2161

Celková výška odmien všetkých pracovníkov mesta za rok 2008.

číslo: I13/2009

Požadované informácie:

1. Celková výška odmien všetkých pracovníkov mesta za rok 2008.
2. Výška odmien pre: zástupcu primátora, prednostu, náčelníka MsP, vedúcu MsKS.
3. Kritériá, na základe ktorých  boli odmeny priznané.
4. Počet odpracovaných dní v roku 2008 pre funkcie uvedené v bode 2.

Sprístupnené informácie:

1. Celková výška odmien všetkých pracovníkov mesta za rok 2008 bola 1 251 950,- Sk.
2. Výška odmien pre: zástupcu primátora  30 000,- Sk, prednostu MsÚ  40 500,- Sk, náčelníka MsP  17 200,- Sk a vedúcu MsKS  23 000,- Sk.
3. Výška odmien na základe návrhu a konzultácie s vedúcimi odborov na základe práce v roku 2008.
4. Odpracovaný celý rok 2008, v tom čerpanie dovolenky na zotavenie.

Žiadateľ: Mgr. Jozef Varsányi, Šaľa