Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 14.07.2017 - 12:22  //  aktualizácia: 14.07.2017 - 12:23  //  zobrazené: 1761

Bolo by možné požiadať správu ciest, aby udržiavala obrubníky pri ceste na ul. Nitrianska bez buriny?

predkladateľ: Marek Molnár

Vec
Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2017


V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 29. 06. 2017,
ste podali písomné interpelácie v znení:

1. Bolo by možné požiadať správu ciest, aby udržiavala obrubníky pri ceste na ul. Nitrianska bez buriny?

2. Bolo by možné odstrániť nasypané kamienky pri obrubníku, ako sa vyrovnával vjazd na parkovisko pred obchodom MIK vo Veči?

3. Bolo už zo strany občana avizované zdemolované zvodidlo na ul. Nitrianska (odbočka smer na Duslo), mohlo by sa požiadať správu ciest už o nápravu.

4. MsP má pri SD Veča dočasný koterec na odchyt psov a zvyknú dobrovoľníci venčiť psov a koľkokrát sme robili akciu pre deti v Pribinovom parku, našli sme po psoch exkrementy (videl, ako tam venčia psov). Poprosím, aby sa ich upozornilo, aby to odpratávali, bolo by možné tam vydať zákaz venčenia psov, nakoľko ten park slúži pre verejnosť na oddych a hry?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

1. a 3. Škoda spôsobená na majetku SSC, a.s. sa na mesto nehlási. Poškodenie zvodidla je v tomto stave už desiatky rokov. Referent dopravy a technických činností bude osobne kontaktovať správcu cesty I. triedy a o výsledku Vás bude informovať.

2. V priebehu budúceho týždňa t.j. 17.07.2017 vyčistia aktivační pracovníci parkovisko pred obchodom MIK vo Veči.


4. Na interpelovaný problém sme upozornili predsedníčku OZ Zatúlané psíky, p. Margitu Hanovú. Prisľúbila, že bude informovať každého dobrovoľníka na povinnosť zbierať exkrementy po venčených psoch. V zmysle platného VZN 10/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov, sú v meste vymedzené miesta, kde je vstup so psom zakázaný (na území mesta je vstup so psom zakázaný: a) na detské ihriská,
b) na športoviská, c) do areálov škôl a školských zariadení, d) do areálov kostolov,
e) do areálov cintorínov, f) do areálu nemocničného parku - § 5 ods. 1 VZN).
V zmysle uvedeného budú pri ihrisku v Pribinovom parku umiestnené tabuľky so zákazom vstupu so psom do konca júla 2017.
V uvedenom parku sa na základe tohto podnetu zvýšia kontroly vykonávané mestskou políciou zamerané na dodržiavanie povinností majiteľov psov, hlavne na odpratávanie exkrementov. 


S pozdravom

 

 

 
 Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali