Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.10.2020 - 11:39  //  aktualizácia: 09.10.2020 - 11:40  //  zobrazené: 1306

Bolo by možné opraviť rozpadávajúci sa plot na ZŠ Bernolákova?

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 24. septembra 2020

 

 

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 09. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. Bolo by možné opraviť rozpadávajúci sa plot na ZŠ Bernolákova?
  2. Kedy sa uskutoční výsadba stromov na Rímskej ul.? Bola sľúbená na tento rok.
  3. Bolo by možné opraviť chodník pri MŠ Okružná?

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Základná škola Bernolákova je samostatný právny subjekt, ktorý má v správe majetok mesta s povinnosťou sa starať o zverený majetok počas celej doby správy. Škola požiadala v rámci nevyhnutných opráv o finančné zdroje na opravu oplotenia, ktoré budú súčasťou prerokovávania úpravy rozpočtu na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

 

  1. Mesto zabezpečí výsadbu stromov na ul. Rímska do konca októbra 2020.

 

  1. Ul. Okružná je zaradená do plánu rekonštrukcií miestnych komunikácií pre rok 2021. V rámci tejto rekonštrukcie bude opravený aj postranný chodník.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností