Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.09.2019 - 10:30  //  aktualizácia: 06.09.2019 - 10:30  //  zobrazené: 102

Bolo by možné na Hlavnej ul. smerom od mesta pri obchode LIDL urobiť odbočovací pruh, tým pádom trocha rozšíriť cestu a efektívnejší prejazd autám, ktoré idú rovno na Diakovce?

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 22. augusta 2019

 

 

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 22. 08. 2019,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

„Bolo by možné na Hlavnej ul. smerom od mesta pri obchode LIDL urobiť odbočovací pruh, tým pádom trocha rozšíriť cestu a efektívnejší prejazd autám, ktoré idú rovno na Diakovce?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Uvedený úsek cesty patrí pod správu Regionálnej správy a údržby ciest. Podľa dostupných informácií odbočovací pruh pri budovaní objektov LIDL nebol zo strany dotknutých orgánov požadovaný. Odbočenie sa okrem iného nachádza v intraviláne mesta Šaľa, čo znamená, že správca do rozšírenia cesty investovať nebude, nakoľko mu to neprikazuje žiaden technický predpis.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností