Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 03.06.2014 - 12:04  //  aktualizácia: 03.06.2014 - 12:06  //  zobrazené: 438

BEZPEČNE NA INTERNETE

Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Šaľa v spolupráci so Spoločným školským úradom mesta Šaľa zorganizovalo prednášku pre deti i dospelých na tému Bezpečne na internete. 

Interaktívnej prednášky pod vedením projektového manažéra Zdenka Slávika sa v dopoludňajších hodinách zúčastnili deti základných škôl mesta Šaľa. Cieľom bolo  šíriť medzi deťmi a dospievajúcimi osvetu o zodpovednom používaní internetu a mobilov, o rizikách virtuálneho priestoru a možnostiach získania poradenstva, či pomoci. Deti mali možnosť  dozvedieť sa o jednotlivých druhoch ohrozenia, o prevencii a spôsoboch ochrany. Prezentované boli deťom  krátke, poučné rozprávky s názvom Ovce, televízny spot  Online šikanovanie, reklamné spoty, poukazujúce na riziká internetu a mobilov, ako aj víťazné video zo súťaže Cookie.sk.

Pre učiteľov, rodičov a pracovníkov s deťmi a mládežou sa zrealizovala prednáška   v budove mestského úradu Šaľa.  p. Slávik Zdenko oboznámil zúčastnených akým spôsobom prezentovať deťom problematiku bezpečného, zodpovedného používania internetu a mobilných telefónov počas výučby. Ako  deti usmerniť a naučiť  ich chrániť sa aj pred ohrozeniami, súvisiacimi s novými technológiami.

Ďakujeme projektovému manažérovi Zdenkovi Slávikovi a spolurealizátorovi prednášky  Karolovi Matichovi za cenné informácie o projekte Zodpovedne.sk, za šírenie osvety o zodpovednom používaní internetu a mobilov, deťom prijateľným -  pochopiteľným spôsobom.

Podrobnosti o projekte Zodpovedne.sk nájdete na internetovej stránke www.zodpovedne.sk. Podporte myšlienku projektu aj vy, pomôžete nám chrániť deti a dospievajúcich pred ohrozeniami virtuálneho priestoru.

 

PaedDr. Žaneta Gužíková
Spoločnosť pre predškolskú výchovu
región Šaľa

PaedDr. Michal Vrbovský
Spoločný školský úrad
Mesto Šaľa