Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 02.01.2013 - 09:12  //  aktualizácia: 02.01.2013 - 09:19  //  zobrazené: 2214

Besiedka pre starkých

V predvianočnom období  deti z MŠ na Družstevnej ul. zavítali do  Zariadenia pre seniorov Nádej a do Domu s opatrovateľskou službou na ul. Vavra Šrobára.  Starkých s deťmi navštevujeme pravidelne počas roka, tento raz pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov sme pre nich pripravili kultúrny program pod vedením pani učiteľky Janky Vajíčekovej. Program plný vianočných  piesní, básní, tanca  a s betlehemskou scénkou.
Deti sa už veľmi na starkých tešili a hostitelia nás už netrpezlivo očakávali. Úvodné slová vianočnej besiedky hneď potešili a rozveselili všetkých prítomných.  Vianočné vystúpenie so spevom a tancom pričarovalo starkým na tváre úsmev, radosť a mladistvú energiu a iste aj príjemné, dlhotrvajúce dojmy. Nie jedna babička či dedko si zaspievali spolu s nami  piesne: Tichá noc, Sniežik sa nám chumelí,  Búvaj dieťa krásne, či Povedzte nám,  pastuškovia. Záver vystúpenia sa niesol v duchu myšlienky: „Človek je krásny nielen vtedy, keď je mladý a  má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa vám v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponárate sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj vy ste boli mladí. Ceníme si Vašu  múdrosť a životné skúsenosti, vzácne spomienky, o ktoré sa s nami vždy radi podelíte, čím nás i deti veľmi obohatíte. Ďakujeme Vám.“ 

Deti obdarovali starkých úsmevom, pozdravom a sladkými medovníčkami, ktoré pre nich pripravili. Pochvalu, poďakovanie, výborné koláčiky a sladkú odmenu si vyslúžili aj deti. Veľmi nás potešilo opätovné pozvanie na prezentovanie programu v nasledovnom týždni, ktoré sme s radosťou prijali. Keď sme odchádzali, v duši nás hrial dobrý pocit,   že sme aspoň trošku našich hostiteľov rozveselili, že si s nami   zaspievali, zaspomínali na svoje detské  Vianoce. Slová:,, I keby ste prišli každý týždeň, zakaždým by nás váš program a návšteva potešili.” A nenápadne z líca utretá slza prezrádza čistú radosť, ktorú sme im našou prítomnosťou spôsobili. A preto sa i naďalej budeme snažiť rozdávať radosť a lásku. 

Je poslaním každého človeka byť dobrým a dobrotu rozdávať. Zároveň sa snažíme odkrývať deťom pravé ľudské hodnoty, pretože jeseň života čaká každého z nás.

PaedDr. Žaneta Gužíková
MŠ Družstevná