Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 18.07.2014 - 12:50  //  aktualizácia: 18.07.2014 - 12:51  //  zobrazené: 694

Beh nočnou Šaľou

INFORMÁCIE PRE BEŽCOV

 • TERMÍN: 20. septembra 2014
 • MIESTO: Šaľa, Slovenská republika
 • USPORIADATEĽ: RADA ŠPORTU o.z.
 • SPOLUORGANIZÁTOR: mesto Šaľa, MsKS Šaľa, Lepšia Šaľa
 • ČAS PODUJATIA: 18:00 - 21:00 hod.
 • ŠTART BEHU: 19:00 hod. Mestský úrad Šaľa, Námestie Svätej Trojice
 • CIEĽ: Námestie Svätej Trojice
 • TRAŤ: 7,3 km - mestský okruh vedúci cez mestskú časť Veča, s pevným povrchom
 • TECH. PODMIENKY: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky a daného rozpisu za obmedz. premávky.
 • ČASOVÝ LIMIT: 1,5 hodiny (do 20.30 hod.)
 • PRAVIDLÁ: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií.
 • HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:
  • Riaditeľ pretekov: Tomáš Mészáros
  • Športový riaditeľ: Ľuboš Hamar
  • Technický riaditeľ: Martin Alföldi
  • Vedúci rozhodca: Dušan Richter, VOS-TPK
  • Zástupca vedúceho rozhodcu: Peter Plenta
  • Asistent vedúceho rozhodcu: Ľudmila Iványiová
 • ÚČASTNÍCKY LIMIT:
  • Usporiadateľ garantuje účasť a všetky benefity spojené s podujatím pre prvých 1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Celkový účastnícky limit je 1 500 bežcov. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku.
  • Po naplnení účastníckeho limitu nie je možné dohlásiť bežca, preto odporúčame súčasne s prihlásením realizovať aj platbu.
 • PRIHLASOVANIE: on-line do 16.09.2014 prostredníctvom www.prihlasky.vos-tpk.sk
 • ŠTARTOVNÉ v závislosti od dátumu platby:
  • 5 €  pre prvých 1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným na číslo úctu 2922911416/1100 (IBAN SK9611000000002922911416);
  • 7 € pre ďalších 500 prihlásených na mieste preteku dňa 19.09.2014 a dňa 20.09.2014 od 14:00 h. do 18:00 h.
  • Zaplatený štartovný príspevok sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 09.09.2014 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku tohto tohto podujatia.
 • MOŽNOSTI PLATENIA ŠTARTOVNÉHO:
  • online, táto forma úhrady vám umožní vyhnúť sa komplikáciám a neistote a verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov;
  • ak nebude naplnený účastnícky limit osobne na mieste prezentácie účastníkov.
 • KATEGÓRIE:
  • Muži:
   • M39 - vek 16 - 39 rokov (rok narodenia 1975 – 1998);
   • M40 – vek 40 – 59 rokov (rok narodenia 1955 – 1974);
   • M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1954 a skôr).
  • Ženy:
   • Ž39 - vek 16 - 39 rokov (rok narodenia 1975 – 1998);
   • Ž40 – vek 40 – 59 rokov (rok narodenia 1955 – 1974);
   • Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1954 a skôr).
  • Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 16 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.
 • PREZENTÁCIA, VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÝCH ČÍSIEL: od 19.09.2014 do 20.09.2014 v priestoroch na námestí pred Mestkým úradom v Šali, Námestie Svätej Trojice, Šala 927 01, vždy v čase od 14:00 do 18:00 hod.
 • ŠTARTOVÝ BALÍK ZAHŔŇA:
  • štartové číslo so zabudovaným čipom,
  • občerstvenie na trati,
  • občerstvenie po dobehu do cieľa,
  • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
  • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
  • možnosť využiť šatne na prezlečenie sa,
  • možnosť odložiť si osobné veci v úschovni.
 • BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA WEBSTRÁNKE PODUJATIA: www.behnocnousalou.sk
 • MERANIE ČASOV: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený!
 • VÝSLEDKY: Budú zverejnené po skončení podujatia na www.behnocnousalou.sk
 • INFORMÁCIE: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.behnocnousalou.sk