Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 01.03.2019 - 09:29  //  aktualizácia: 01.03.2019 - 09:29  //  zobrazené: 1641

Aký plat bol schválený primátorovi mesta Šaľa pre rok 2019? Uveďte hrubý a čistý plat.

číslo: I2/2019
Požadované informácie: 
 
1. Aký plat bol schválený primátorovi mesta Šaľa pre rok 2019? Uveďte hrubý a čistý plat.
2. Akú mesačnú odmenu poberajú mesačne poslanci Mestského zastupiteľstva v meste Šaľa pre volebné obdobie 2018 - 2022? Uveďte sumu v hrubom aj čistom príjme. 
 
 
 
Sprístupnené informácie:
 
 
1. Uznesením ustanovujúceho mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 04. 12. 2018 bol primátorovi mesta Šaľa od 04. 12. 2018 určený plat v celkovej výške 4 594,50 Eur. Čistý plat (z hrubého platu 4 594,50 Eur) činí 3 165,42 Eur.
2. Za výkon funkcie poslanca patrí poslancom mesačná odmena vo výške, ktorú stanovuje príloha č. 1, písm. a/ zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva. Mesačná odmena poslanca podľa prílohy č. 1 písm. a/ zásad je stanovená koeficientom 0,07. Odmena sa určuje z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov ŠÚ SR. Odmeny sa každoročne prepočítavajú a vyrovnávajú po zverejnení údajov ŠÚ SR priemernej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok od 1. januára daného roka.
Za mesiac december 2018 [od 04. 12. 2018 (deň ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva) do 31. 12. 2018] odmena podľa prílohy č. 1, písm. a/ zásad odmeňovania činila 60,32 Eur (hrubý príjem). Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok t. j. rok 2017 činila 954,- Eur. Výpočet čistého príjmu je individuálny u jednotlivých poslancov mestského zastupiteľstva, nakoľko sú rozdielne odvodové povinnosti (napr. dôchodca atď.).