Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.04.2013 - 08:03  //  aktualizácia: 22.04.2013 - 08:04  //  zobrazené: 1975

Aký normatív poskytuje mesto Šaľa na dieťa v materskej škole, ktorej zriaďovateľom ?

číslo: I19/2013

Požadované informácie:

Aký  normatív   poskytuje  mesto   Šaľa  na  dieťa  v materskej  škole,  ktorej   zriaďovateľom
je mesto Šaľa v roku 2013 a aký poskytovalo v roku 2012?
Aký normatív poskytuje mesto Šaľa na dieťa v cirkevnej a súkromnej materskej škole v roku 2013 a aký poskytovalo v roku 2012?

Sprístupnené informácie:

 

Dotácia na dieťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v Eur:

Materská škola

Rok 2012

Rok 2013

MŠ Budovateľská 19

1 813

1 880

MŠ Družstevná  22

2 007

1 920

MŠ Hollého  40

1 473

1 757

MŠ Okružná 1

1 885

1 962

MŠ 8.mája 2

1 843

1 597

MŠ P. J. Šafárika 394/2

1 717

1 890

     

Materské školy iných zriaďovateľov v meste nie sú.