Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:56  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:57  //  zobrazené: 1638

Aký je zámer mesta Šaľa s budovou, v ktorej v súčasnosti sídli Štátny archív Nitra, pracovisko Archív Šaľa (ul. P. Pázmáňa, súp. číslo 1)?

číslo: I21/2017

Požadované informácie citujeme:

 

 

 1. aký je zámer mesta Šaľa s budovou, v ktorej v súčasnosti sídli Štátny archív Nitra, pracovisko Archív Šaľa (ul. P. Pázmáňa, súp. číslo 1)?

 2. kto (osoba alebo inštitúcia, jej orgán) a kedy (dátum vo formáte deň.mesiac.rok) inicioval záujem mesta Šaľa o nehnuteľnosť z b. 1?

 3. dokument vo vzťahu k b. 1 (uznesenie mestského zastupiteľstva, uznesenie mestskej rady a pod.)

 4. dátumy (vo formáte deň.mesiac.rok) stretnutí predstaviteľov mesta Šaľa, ktorých predmetom rokovania bolo získanie nehnuteľnosti z b. 1 do vlastníctva mesta Šaľa
  a identifikáciu partnera, s ktorým sa rokovania viedli (názov inštitúcie, meno, priezvisko a pracovná pozícia osoby) a stručný záver rokovaní.

   

   

  Sprístupnené informácie:

   

   

  Historicko-kultúrna pamiatka patrí aktuálne Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a sídli v nej Štátny archív v Nitre, Pracovisko Archív Šaľa.

   

  Mesto Šaľa na základe vlastnej iniciatívy aj na podnet poslancov mestského zastupiteľstva Mgr. Júliusa Morávka a Ing. Gabriely Lackovej oslovilo Ministerstvo vnútra SR a prejavilo záujem o prenájom priestorov nádvoria a časti pivničných priestorov na obdobie minimálne 15 rokov. Časť priestorov mesto príležitostne využíva. Na nádvorí sa každoročne organizuje kultúrne leto. Po rekonštrukcii, ktorú si budova vyžaduje, by sa mohol objekt využívať napríklad ako sobášna sieň, ďalej na rôzne kultúrne podujatia alebo ako reprezentačné priestory mesta. V jednej časti kaštieľa plánuje mesto zriadiť mestské múzeum.

   

  Gesciu nad týmto zámerom prebrala viceprimátorka mesta PaedDr. Danica Lehocká, Phd. (iniciatíva sa začala 21. 10. 2015).

   

  Rokovanie o renesančnom kaštieli sa konalo dňa 6. februára 2017 a zúčastnili sa ho
  Mgr. Jozef Belický, primátor mesta Šaľa a Denisa Saková, štátna tajomníčka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Výsledkom rokovania bola dohoda, že kultúrna pamiatka by mala byť v budúcnosti prevedená do majetku mesta.

   

   

  Mesto Šaľa nemá uznesenie mestského zastupiteľstva k renesančnému kaštieľu.