Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.02.2019 - 08:00  //  aktualizácia: 10.02.2019 - 21:47  //  zobrazené: 2191

Aký bude osud plavárne?

Známa plaváreň v areáli Duslo potrebuje významnú investíciu do opravy strechy. Bez opravy hrozí, že známe športovisko zatvoria koncom apríla tohto roka. Chemický závod Duslo do budovy plavárne investovať nechce, otázka zachovania jej prevádzky však chemičke nie je ľahostajná. Plaváreň ponúkla mestu na predaj za podstatne nižšiu cenu ako určil znalec. Témou sa zaoberali poslanci na štvrtkovom zasadnutí.

Bazén v plavárni kedysi plnil funkciu protipožiarnej nádrže pre chemický závod Duslo, a.s. Vzhľadom na zmenu výrobných technológií už neslúži ako rezervná nádrž v prípade požiaru. Aj z toho dôvodu spoločnosť Duslo nemá záujem o prevádzku budovy. Navyše sa objavili problémy so strešnou krytinou budovy. Jej stav si vyžaduje investíciu, ktorej výška je odhadom 300-tisíc eur. Duslo sa preto rozhodlo svoj nadbytočný majetok ponúknuť na predaj mestu. Podľa znaleckého posudku má budova, technológia a priľahlý pozemok hodnotu viac ako 2,9 milióna eur. Duslo však chce vyjsť v ústrety a plaváreň ponúka na predaj za výrazne nižšiu cenu. „Sami uznali, že je to závratná suma, najmä z pohľadu na mesto. Boli by ochotní ponúknuť túto nehnuteľnosť za 500-tisíc eur. Okrem toho nám ponúkli možnosť rozložiť túto cenu na päť ročných splátok, čiže 100-tisíc eur ročne,“ priblížila poslancom prednostka MsÚ v Šali Jana Nitrayová. Ďalšou ponukou Dusla je, že počas splácania ceny by garantovala mestu súčasnú cenu za energie. Tá je len zlomkom skutočnej ceny, nakoľko je plaváreň vykurovaná odpadovým teplom z chemičky.

V nevyhovujúcom technickom stave je podľa teoreticko-technického posudku lanová strešná konštrukcia plavárne. Vypracovala ho Slovenská technická univerzita v Bratislave. Súčasné povolenie na prevádzku plavárne je platné do konca apríla. Ak by bolo jasné, že mesto budovu odkúpi a strechu v najbližšom čase opraví, je možnosť povolenie predlžiť do októbra tohto roka. „Konce tých lán sú zabetónované a preto nie je možné odobrať vzorku. K tomu by bolo potrebné rozobrať konštrukciu. To je najväčší problém. Z hrúbky lana je ale každému jasné, že strecha nie je v stave „pred pádom“. Bez vzorky vám ale nikto nie je ochotný garantovať, že je korózia 10, 20 či 30%.“ vysvetľuje primátor.

Poslanci sa k možnosti ukončiť prevádzku plavárne stavali odmietavo. Zhodli sa, že je potrebné hľadať riešenie. Plaváreň ročne eviduje viac ako 50-tisíc vstupov, navštevujú ho plavci a kluby z celého Slovenska. „Organizujú sa tu rôzne sústredenia plaveckých klubov z Liptovského Mikuláša, Žiliny, Bratislavy, Topoľčian, atď. Robíme výuky pre deti, sú tu športové kluby, kurzy pre základné školy, v rámci ktorých nás ročne navštívi približne 50 škôl,“ priblížil riaditeľ plavárne Patrik Ščasný. Význam plavárni prikladá aj primátor mesta, už v týchto dňoch sa vedenie mesta snaží nájsť aj mimorozpočtové zdroje na opravu strechy. Primátor sa obrátil listom na Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR, ktoré má v pôsobnosti aj šport. „Toto športovisko ďaleko presahuje náš región. Preto si myslíme, že aj ústredné orgány štátnej správy by mali zobrať k tomu nejaký postoj a nemali sa prizerať tomu, že jeden zo šiestich tak významných bazénov zanikol preto, lebo mesto Šaľa na to nemá peniaze a Duslo sa v tom nevidí, aby prevádzkovalo plaváreň,“ zdôraznil primátor Jozef Belický.

Vedenie mesta na marcovom zasadnutí zastupiteľstva predloží informáciu o všetkých krokoch, ktoré podniklo v prospech riešenia stavu. Na tomto rokovaní sa bude musieť mestské zastupiteľstvo rozhodnúť, či plaváreň mesto odkúpi alebo nie.

 

(ek)