Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.03.2012 - 08:12  //  aktualizácia: 16.03.2012 - 08:13  //  zobrazené: 2792

Aktuálna hodnotová mapa mesta, schválená MsZ uznesením

číslo: I3/2012

Požadované informácie: aktuálna hodnotová mapa mesta, schválená MsZ uznesením
č. 4/2007-VII, ktorá je citovaná v § 3 vo VZN č. 10/2011 o zásadách odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta.

Sprístupnené informácie:
Hodnota pozemkov podľa cenových blokov – v  k. ú. mesta Šaľa.