Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 25.01.2016 - 08:40  //  aktualizácia: 25.01.2016 - 08:50  //  zobrazené: 957

Akou sumou prispieva mesto Šaľa na mestskú hromadnú dopravu ročne?

číslo: I37/2015

Požadované informácie:

 

 • Akou sumou prispieva mesto Šaľa na mestskú hromadnú dopravu ročne? Rozčleniť výšku finančných prostriedkov podľa jednotlivých rokov: 2012, 2013, 2014.
 • Náklady na pohonné hmoty podľa jednotlivých rokov: 2012, 2013, 2014
 • Ubehnuté kilometre podľa jednotlivých rokov: 2012, 2013, 2014.
 • Počet prepravených osôb podľa jednotlivých rokov: 2012, 2013, 2014.
 • Sú zohľadnené odpisy autobusov vykonávajúcich mestskú hromadnú dopravu pri vyúčtovaní nákladov na MHD, ak áno v akej výške podľa jednotlivých rokov: 2012, 2013, 2014.
 • Akou formou prispieva mesto Šaľa na mestskú hromadnú dopravu?
 • Aký počet autobusov zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu?
 • Koľko rokov majú autobusy?

Sprístupnené informácie:

 • Mesto Šaľa prispelo na mestskú hromadnú dopravu:rok 2013 transfer MHD 70 046,66 EUR 
 • rok 2014 transfer MHD 81 285,24 EUR.
 • rok 2012 transfer MHD 59  999,25 EUR 
 • Náklady na pohonné hmoty podľa jednotlivých rokov:rok 2013   30 112,83 Eur

rok 2012   30 139,10 Eur

rok 2014   28 943,82 Eur.

 

 • Ubehnuté kilometre podľa jednotlivých rokov:rok 2013   98 833,4 km 
 • rok 2014   98 684,2 km.
 • rok 2012   97 716,4 km
 • Počet prepravených osôb podľa jednotlivých rokov:rok 2013   192 321 
 • rok 2014   258 478.
 • rok 2012   193 865
 • Odpisy autobusov vykonávajúcich mestskú hromadnú dopravu pri vyúčtovaní nákladov na MHD:rok 2013   2 367,62 Eur

rok 2012      446,16 Eur

rok 2014   4 592,67 Eur.

 

 • Mesto Šaľa prispieva na mestskú hromadnú dopravu z  rozpočtu mesta - služba vo verejnom záujme.

 • Počet autobusov zabezpečujúcich mestskú hromadnú dopravu: jeden
   
 • Vek autobusu:   do 16 rokov.