Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 18.05.2020 - 11:32  //  aktualizácia: 20.05.2020 - 08:12  //  zobrazené: 745

Ako ovplyvní koronavírus ekonomiku Šale

Aktuálna situácia na Slovensku pre koronavírus výrazne ovplyvní slovenskú ekonomiku. Vysporiadať sa s ekonomickými problémami bude musieť aj Šaľa.

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2020 bol koncom uplynulého roka navrhnutý po dôslednej analýze príjmovej a výdavkovej časti. Okolnosti, ktoré sa stali v dôsledku vypuknutia pandémie koronavírusu nikto nepredpokladal. Mesto v súčasnosti predpokladá výpadok na podielových daniach v sume približne 1 milión eur. Okrem toho sa mestu znížia príjmy z prenájmu majetku a predpokladá sa aj pokles ostatných daňových príjmov, a to v dôsledku platobnej neschopnosti obyvateľov. Na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré prebiehalo za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení sa k tejto téme prihovoril poslancom a všetkým prítomným aj primátor Šale Jozef Belický: ,,Bude to ešte dlhý a náročný proces, ale s podporou obyvateľov to bude ľahšie. Verejnosť neočakáva naše zúfalstvo, ale naopak, bude sa na nás obracať so žiadosťami o pomoc a my musíme byť pripravení účinnú a včasnú pomoc žiadateľom poskytnúť.“ Na začiatku vypuknutia pandémie robilo mesto všetko preto, aby ochránilo svojich obyvateľov a čo najviac zamedzilo šírenie ochorenia COVID-19. V tej chvíli by bol každý občan dal každé jedno euro na to, aby mesto zabezpečilo ochranné rúška, dezinfekčné prostriedky a vykonalo ďalšie opatrenia, ktoré by Šaľanov, čo najviac ochránili. Mesto to aj spravilo a pevne veríme, že práve toto všetko od zabezpečenia rúšok najzraniteľnejšej skupine obyvateľov, rukavíc, respirátorov, nákup potravín, dezinfekčných prostriedkov, dezinfekcie zastávok, verejných priestranstiev, mestských budov, až po maximálnu disciplinovanosť našich obyvateľov a aktivite záchranných zložiek, pracovníkov krízových štábov, dobrovoľníkov a mnohých ďalších výnimočných ľudí, sme v našom meste doteraz nezaznamenali ani jeden prípad ochorenia. Zabezpečiť maximálnu ochranu našich občanov si však taktiež vyžadovalo nemalé náklady.

Na zmierňovaní ekonomických následkov pandémie mesto intenzívne pracuje. Pristúpilo sa k výraznému obmedzeniu bežných výdavkov, ktorého súčasťou bolo aj zníženie platov zamestnancov mesta Šaľa o 10 percent s účinnosťou už od 1. apríla 2020. Mesto pristúpilo aj k obmedzeniu investičných výdavkov. Ani tieto obmedzenia však nemusia stačiť k tomu, aby sa schodok vyrovnal a my musíme byť pripravení na to, že v každej jednej oblasti pocítime nedostatok finančných prostriedkov. Preto bude na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali pripravený materiál s možnými scenármi vývoja a alternatívami ich riešenia v závislosti od ďalších prognóz vývoja slovenskej ekonomiky a prijatých opatrení štátu.

Momentálne má mesto zriadený účet: SK07 1111 0000 0066 2784 9064  , na ktorý pravidelne prispieva svoje finančné prostriedky primátor Šale Jozef Belický a poslanci MsZ. Prispieť k zmierneniu následkov však môže ktokoľvek.

(DH)