Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.12.2019 - 16:37  //  aktualizácia: 12.12.2019 - 16:37  //  zobrazené: 1474

Ako bude mesto reagovať na včera schválenú novelizáciu zákona o odpadoch, kde sa zvyšujú nároky na triedenie a recykláciu?

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 28. novembra 2019

 

 

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 11. 2019,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

„Ako bude mesto reagovať na včera schválenú novelizáciu zákona o odpadoch, kde sa zvyšujú nároky na triedenie a recykláciu?“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Mesto si plní povinnosti vyplývajúce z platného zákona o odpadoch. Po nadobudnutí platnosti a preštudovaní schválenej novely zákona o odpadoch budú postupne prijímané opatrenia zabezpečujúce napĺňanie litery zákona k termínom účinnosti ustanovení týkajúcich sa povinností mesta pri nakladaní s komunálnym odpadom.  

 

 

S pozdravom

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Edita Haládiková, referentka životného prostredia