Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.03.2023 - 13:03  //  aktualizácia: 13.03.2023 - 13:03  //  zobrazené: 619

Aké žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie stavby (ďalej len „žiadosti o búracie povolenia“) boli doručené mestu Šaľa od 01. 01. 2022

číslo: I2/2023

Požadované informácie: aké žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie stavby (ďalej len „žiadosti o búracie povolenia“)  boli doručené mestu Šaľa od 01. 01. 2022 ku dňu vybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v rozsahu údajov:

 

  1. žiadateľ/stavebník – len právnické osoby
  2. číslo parcely/parciel a/alebo súpisné číslo stavby/stavieb, ktorých sa žiadosť, resp. predmet žiadosti dotýka
  3. dátum vydania povolenia na odstránenie stavby alebo predpokladaný dátum vydania povolenia na odstránenie stavby
  4. kontakt na žiadateľa/stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu – len právnické osoby.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. SLOVKLIMA DEIMOS group, s. r. o., P. Pázmaňa č. 49/3, 927 01  Šaľa, IČO: 51036941
  2. Prevádzková budova súp. č. 1017 na ul. Nešporovej v Šali,  na pozemku parc. č. 2663/3 v katastrálnom území Šaľa.
  3. Prebieha konanie o odstránení stavby. Predpokladaný dátum vydania rozhodnutia nie je možné stanoviť.
  4. Kontakt neuvedený.