Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 15.06.2023 - 09:11  //  aktualizácia: 15.06.2023 - 09:12  //  zobrazené: 555

Aké žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie stavby (ďalej len „žiadosť o búracie povolenie“) boli doručené mestu Šaľa od 01. 05. 2023

číslo: I26/2023

Požadované informácie: aké žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie stavby (ďalej len „žiadosť o búracie povolenie“)  boli doručené mestu Šaľa od 01. 05. 2023 ku dňu vybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v rozsahu údajov:

  1. žiadateľ/stavebník – len právnické osoby,
  2. číslo parcely/parciel a/alebo súpisné číslo stavby/stavieb, ktorých sa žiadosť, resp. predmet žiadosti dotýka, vrátane katastrálneho územia,
  3. dátum prijatia žiadosti o búracie povolenie, dátum vydania povolenia na odstránenie stavby alebo predpokladaný dátum vydania povolenia na odstránenie stavby,
  4. kontakt na žiadateľa/stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu – len právnické osoby.

Sprístupnené informácie:

Stavebný úrad Šaľa neeviduje žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby od právnickej osoby od 01. 05. 2023 do dnešného dňa.