Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 18.08.2020 - 11:53  //  aktualizácia: 18.08.2020 - 11:54  //  zobrazené: 584

Aké žiadosti o stavebné povolenie Vám boli doručené od 01. 06. 2020 ku dňu vybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v rozsahu údajov...

číslo: I22/2020

Požadované informácie citujeme:

 

„ Aké žiadosti o stavebné povolenie Vám boli doručené od 01. 06. 2020 ku dňu vybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v rozsahu údajov

 

a)  žiadateľ/stavebník,

b) predmet žiadosti/identifikácia projektu, t.j. akej stavby sa žiadosť týka (názov stavby +
     názvy objektov),

c)  číslo parcely/parciel, ktorých sa žiadosť, resp. predmet žiadosti dotýka,

d) dátum vydania stavebného povolenia alebo predpokladaný dátum vydania stavebného
      povolenia,

e)  kontakt na žiadateľa/stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu.“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Peter Rábek – žiadosť o stavebné povolenie - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 2 strany A4.
  2. Ing. Marcel Jaroš a manž. Daina Jaroš – žiadosť o stavebné povolenie - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 2 strany A4.
  3. Peter Augustín a Ing. Jana Augustínová – žiadosť o stavebné povolenie - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 2 strany A4.

 

Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií.

Prílohy

Rozhodnutie k 22

(pdf - 709.59 kB)