Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.07.2023 - 08:58  //  aktualizácia: 20.07.2023 - 08:58  //  zobrazené: 488

Aké žiadosti o stavebné povolenie a/alebo územné rozhodnutia boli doručené mestu Šaľa od 01. 05. 2023

číslo: I27/2023

Požadované informácie: aké žiadosti o stavebné povolenie a/alebo  územné rozhodnutia   boli doručené mestu Šaľa od 01. 05. 2023 ku dňu vybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v rozsahu údajov:

  1. žiadateľ/stavebník – len právnické osoby,
  2. predmet žiadosti/identifikácia projektu, t. j. akej stavby sa žiadosť týka (názov stavby + názvy objektov),
  3. číslo parcely/parciel, ktorých sa žiadosť, resp. predmet žiadosti dotýka,
  4. dátum vydania stavebného povolenia alebo predpokladaný dátum vydania stavebného povolenia, územného rozhodnutia a
  5. kontakt na žiadateľa/stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Stavebný úrad Šaľa eviduje jednu žiadosť o vydanie stavebného povolenia od právnickej osoby od 01. 05. 2023 do dnešného dňa:

 

Stavebník

Predmet žiadosti

č. parciel

Predpokladaný dátum vydania stavebného povolenia

Kontakt

na žiadateľa

Obec Močenok

Stavebné povolenie -Výstavba detských inkluzívnych ihrísk - Rodinka

113/2, 113/29, 113/30, 113/31, 127/2, 127/12, 127/13, 127/14
k. ú. Močenok

Ešte bez stavebného povolenia

037 655 28 26