Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 26.07.2022 - 12:42  //  aktualizácia: 26.07.2022 - 13:11  //  zobrazené: 390

Aj naše školy a mestské organizácie získali dotácie od ZSE

Zo 725 uchádzačov o finančnú podporu z Nadácie ZSE uspelo 144 projektov. O podporu žiadali obce, občianske združenia, kultúrne inštitúcie, športové kluby či školské zariadenia z celého Slovenska. Medzi úspešnými projektmi je aj šesť šalianskych. Dobrá správa potešila radnicu, ale najmä šikovných ľudí, ktorí projekt vypracovali a to konkrétne zo ZŠ J. C. Hronského, Centra voľného času, Divadla Materinky, OZ Medúza, inlinistov z Luigino či z OZ Meetpoint.

Podpora projektov iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom bezprostrednom okolí, je od začiatku jednou z priorít Nadácie ZSE. Aj v roku 2022 bol v tejto podpore kľúčový grantový program Rozprúdime regióny.

Šiesty ročník grantového programu pripadol na rok, kedy skupina ZSE oslavuje 100 rokov svojho pôsobenia. Vzhľadom na výnimočnosť tohto míľnika navýšila Nadácia ZSE celkový rozpočet programu na 200 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je v tomto ročníku 2 500 eur.

ZSE opäť podporí projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti.

Od prvého ročníka v programe okrem originálnych projektov pre komunity, podporuje aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Vzhľadom k aktuálnemu dianiu sa ZSE dali v tomto ročníku priestor aj projektom, ktoré napomáhajú k zbližovaniu odlišných kultúr, posilňujú interkultúrny dialóg, prispievajú vzájomnému spoznávaniu. 

V tomto roku získalo 144 projektov, vybraných zo 725 uchádzačov, podporu v celkovej výške 200 000 eur. O úspešných žiadateľoch a výške podpory sa môžete dozvedieť v zozname podporených projektov - Rozprúdime regióny 2022_zoznam podporených projektov

Ani Mesto Šaľa a niektoré organizácie neboli výnimkou - s veľkým nadšením reagovali na predloženú výzvu ZSE, vypracovali a zaslali svoje projekty.

Medzi úspešnými uchádzačmi sa umiestnilo aj niekoľko organizácií z nášho mesta Šaľa:

  • Základná škola Jozefa Cígera Hronského , Krátka 2, Šaľa
  • Centrum voľného času Tip-Top, Šaľa,
  • Divadlo Materinky, Šaľa
  • OZ Medúza, Šaľa.
  • LUIGINO.sk, Šaľa
  • Meetpoint Šaľa, o.z.

Tieto inštitúcie získali podporu od 550 do 1400 eur. Celkovo do nášho mesta poputuje z Nadácie ZSE viac ako 6 600 eur. Aj vďaka tejto podpore sa tak zrealizuje napríklad podujatie CVČ s názvom Šachy v parku, Deň architektúry v Šali alebo celoslovenské kolo súťaže v inline korčuľované na krátke trasy. Všetky názvy projektov i výšku finančnej podpory na realizáciu projektov nájdete tu:

Rozprúdime regióny 2022_zoznam podporených projektov

Úspešným uchádzačom o projekty srdečne gratulujeme a prajeme im veľa šťastia, úspechov a hlavne radosti z realizácie svojich projektov!

 

(KK, EK)